bach thu lo, lo bach thu, lo nuoi 7 ngay  

Lô bạch thủ nuôi 7 ngày

 

Phương pháp:

Lô bạch thủ nuôi 7 ngày được lựa chọn kĩ càng theo thống kê bạc nhớ lô đề, theo một số phương pháp đã được các cao thủ chốt số kiểm chứng từ rất lâu nên độ an toàn và chính xác cao

Cách chơi:

- Cách 1 (ít vốn): Nuôi gấp thếp theo tỉ lệ x 1,5, ví dụ cách vào tiền trong 7 ngày: 5đ - 8đ - 12đ - 18đ - 27đ - 40đ - 60đ (tổng 170 điểm)

- Cách 2 (Vốn nhiều hơn, ổn định hơn): Nếu mong muốn mức lãi 350.000đ/ngày, các bạn vào tiền theo tỉ lệ sau: 5đ - 10đ - 20đ - 35đ - 55đ - 85đ - 130đ (tổng 340 điểm)

 

Lô nuôi bạch thủ 7 ngày từ 13/05/17

 

Nuôi bạch thủ lô 19 khung 7 ngày từ 13/05/2017

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

13/05: Ngày 1: Chơi 19x20đ (Tương đương 460k)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi bạch thủ 7 ngày từ 06/05/17

 

Nuôi bạch thủ lô 99 khung 7 ngày từ 06/05/2017

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

06/05: Ngày 1: Chơi 99x20đ (Tương đương 460k)

07/05: Ngày 2: Chơi 99x20đ (Tương đương 460k)

08/05: Ngày 3: Chơi 99x20đ (Tương đương 460k)

09/05: Ngày 4: Chơi 99x50đ (Tương đương 1150k)

10/05: Ngày 5: Chơi 99x50đ (Tương đương 1150k)

11/05: Ngày 6: Chơi 99x100đ (Tương đương 2300k) (Ăn 99, 99 ngày 6)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi bạch thủ 7 ngày từ 03/05/17

 

Nuôi bạch thủ lô 19 khung 7 ngày từ 03/05/2017

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

03/05: Ngày 1: Chơi 19x20đ (Tương đương 460k)

04/05: Ngày 2: Chơi 19x20đ (Tương đương 460k) (Ăn 19, 19 ngày 2)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi bạch thủ 7 ngày từ 01/05/17

 

Nuôi bạch thủ lô 19 khung 7 ngày từ 01/05/2017

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

01/05: Ngày 1: Chơi 19x20đ (Tương đương 460k)

02/05: Ngày 2: Chơi 19x20đ (Tương đương 460k) (Ăn 19 ngày 2 x20đ)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi bạch thủ 7 ngày từ 05/04/2017

 

Nuôi bạch thủ lô 66 khung 7 ngày từ 05/04/2017

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

05/04: Ngày 1: Chơi 66x20đ (Tương đương 460k)

06/04: Ngày 2: Chơi 66x20đ (Tương đương 460k)

07/04: Ngày 3: Chơi 66x20đ (Tương đương 460k)

08/04: Ngày 4: Chơi 66x50đ (Tương đương 1150k)

09/04: Ngày 5: Chơi 43x50đ (Tương đương 1150k)

10/04: Ngày 6: Chơi 43x50đ (Tương đương 1150k) (Ăn 43 ngày 6

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi bạch thủ 7 ngày từ 30/03/2017

 

Nuôi bạch thủ lô 47 khung 7 ngày từ 30/03/2017

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

30/03: Ngày 1: Chơi 47x20đ (Tương đương 460k)

31/03: Ngày 2: Chơi 47x20đ (Tương đương 460k)

01/04: Ngày 3: Chơi 47x20đ (Tương đương 460k)

02/04: Ngày 4: Chơi 38x50đ (Tương đương 1150k) (Ăn 38 ngày 4)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi bạch thủ 7 ngày từ 04/03/2017

 

Nuôi bạch thủ lô 96 khung 7 ngày từ 04/03/2017

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

04/03: Ngày 1: Chơi 88x20đ (Tương đương 460k)

05/03: Ngày 2: Chơi 88x20đ (Tương đương 460k)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi bạch thủ 7 ngày từ 25/02/2017

 

Nuôi bạch thủ lô 00 khung 7 ngày từ 25/02/2017

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

25/02: Ngày 1: Chơi 00x20đ (Tương đương 460k)

26/02: Ngày 2: Chơi 00x20đ (Tương đương 460k)

27/02: Ngày 3: Chơi 00x20đ (Tương đương 460k)

28/02: Ngày 4: Chơi 00x20đ (Tương đương 460k)

01/03: Ngày 5: Chơi 00x20đ (Tương đương 460k)

02/03: Ngày 6: Chơi 00x20đ (Tương đương 460k)

03/03: Ngày 7: Chơi 00x20đ (Tương đương 460k)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi bạch thủ 7 ngày từ 20/02/2017

 

Nuôi bạch thủ lô 96 khung 7 ngày từ 20/02/2017

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

20/2: Ngày 1: Chơi 95x20đ (Tương đương 460k)

21/2: Ngày 2: Chơi 95x20đ (Tương đương 460k)

22/2: Ngày 3: Chơi 95x20đ (Tương đương 460k)

23/2: Ngày 4: Chơi 95x50đ (Tương đương 1150k)

24/2: Ngày 5: Chơi 95x50đ (Tương đương 1150k) Ăn 95 x  50đ)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi bạch thủ 7 ngày từ 31/12/2016

 

Nuôi bạch thủ lô 69 khung 7 ngày từ 31/12 tới 05/12

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

31/12: Ngày 1: Chơi 69x20đ (Tương đương 460k) (Ăn 69 x 20đ ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 
Facebook: Lotto Expert