bach thu lo, lo bach thu, lo nuoi 7 ngay

Lô bạch thủ nuôi 7 ngày

 

Phương pháp:

Lô bạch thủ nuôi 7 ngày được lựa chọn kĩ càng theo thống kê bạc nhớ lô đề, theo một số phương pháp đã được các cao thủ chốt số kiểm chứng từ rất lâu nên độ an toàn và chính xác cao

Cách chơi:

- Cách 1 (ít vốn): Nuôi gấp thếp theo tỉ lệ x 1,5, ví dụ cách vào tiền trong 7 ngày: 5đ - 8đ - 12đ - 18đ - 27đ - 40đ - 60đ (tổng 170 điểm)

- Cách 2 (Vốn nhiều hơn, ổn định hơn): Nếu mong muốn mức lãi 350.000đ/ngày, các bạn vào tiền theo tỉ lệ sau: 5đ - 10đ - 20đ - 35đ - 55đ - 85đ - 130đ (tổng 340 điểm)

 

Lotto nuôi bạch thủ từ 05/02

 
Lotto nuôi bạch thủ từ thứ HAI ngày 05/02/2018

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 1: 05/02: 80x10đ (Tương đương với 230k)

NGày 2: 06/02: 80x10đ (Tương đương với 230k)

 

Lotto nuôi bạch thủ từ 04/02

 
Lotto nuôi bạch thủ từ 04/02/2018

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 1: 04/02: 71x10đ

Ăn 71 ngày 1x10đ

 

Lotto nuôi bạch thủ từ 29/01

 
Lotto nuôi bạch thủ từ 29/01/2018

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 1: 29/01: 63x10đ

NGày 2: 30/01: 63x10đ

NGày 3: 31/01: 63x10đ

NGày 4: 01/02: 63x30đ

NGày 5: 02/02: 63x60đ

NGày 6: 03/02: 63x120đ

Ăn 63 ngày 6x120đ

Lotto nuôi bạch thủ từ 22/01

 
Lotto nuôi bạch thủ từ 22/01/2018

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 1: 22/01: 31x10đ

NGày 2: 23/01: 31x10đ

NGày 3: 24/01: 31x20đ

NGày 4: 25/01: 31x40đ

NGày 5: 26/01: 31x80đ

NGày 6: 27/01: 78x80đ

NGày 7: 28/01: 78x200đ

Lotto nuôi bạch thủ từ 19/01

 
Lotto nuôi bạch thủ từ 19/01/2018

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 1: 19/01: 48x10đ

NGày 2: 20/01: 48x10đ

NGày 3: 21/01: 48x20đ

Ăn 48 ngày 3x20đ

Với số vốn 10tr:

- Chu kì này lãi: 680k (6.8% vốn).

- Tháng 01/2018 lãi 890k.

Lotto nuôi bạch thủ từ 18/01

 
Lotto nuôi bạch thủ từ 18/01/2018

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 1: 18/01: 23x10đ

Ăn 23 ngày 1x10đ

Với số vốn 10tr:

- Chu kì này lãi: 570k (5.7% vốn).

- Tháng 01/2018 lãi 210k.

Lotto nuôi bạch thủ từ 17/01

 
Lotto nuôi bạch thủ từ 17/01/2018

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 1: 17/01: 71x10đ

Ăn 71 ngày 1x10đ

Với số vốn 10tr:

- Chu kì này lãi: 570k (5.7% vốn).

- Tháng 01/2018 lỗ 360k.

Lotto nuôi bạch thủ từ 13/01

 
Lotto nuôi bạch thủ từ 13/01/2018

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 1: 13/01: 57x10đ

NGày 2: 14/01: 57x10đ

NGày 3: 15/01: 29x20đ

NGày 4: 16/01: 29x40đ Ăn 29x40đ

 Ăn 29 x 40đ

Với số vốn 10tr:

- Chu kì này lãi: 13600k (13.6% vốn).

- Tháng 01/2018 lỗ 930k.

Lotto nuôi bạch thủ từ 12/01

 
Lotto nuôi bạch thủ từ 12/01/2018

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 1: 12/01: 48x10đ

 Ăn 48 x 10đ

Với số vốn 10tr:

- Chu kì này lãi: 570k (5.7% vốn).

- Tháng 01/2018 lỗ 2290k.

Lotto nuôi bạch thủ từ 11/01

 
Lotto nuôi bạch thủ từ 11/01/2018

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 1: 11/01: 16x10đ

 Ăn 16 x 10đ

Với số vốn 10tr:

- Chu kì này lãi: 570k (5.7% vốn).

- Tháng 01/2018 lỗ 2860k.


Các thống kê trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không định hướng, lôi kéo người chơi và không chịu trách nhiệm về số tiền hoặc các vấn đề khác của người tham khảo.