bach thu lo, lo bach thu, lo nuoi 7 ngay

Lô bạch thủ nuôi 7 ngày

 

Phương pháp:

Lô bạch thủ nuôi 7 ngày được lựa chọn kĩ càng theo thống kê bạc nhớ lô đề, theo một số phương pháp đã được các cao thủ chốt số kiểm chứng từ rất lâu nên độ an toàn và chính xác cao

Cách chơi:

- Cách 1 (ít vốn): Nuôi gấp thếp theo tỉ lệ x 1,5, ví dụ cách vào tiền trong 7 ngày: 5đ - 8đ - 12đ - 18đ - 27đ - 40đ - 60đ (tổng 170 điểm)

- Cách 2 (Vốn nhiều hơn, ổn định hơn): Nếu mong muốn mức lãi 350.000đ/ngày, các bạn vào tiền theo tỉ lệ sau: 5đ - 10đ - 20đ - 35đ - 55đ - 85đ - 130đ (tổng 340 điểm)

 

Lô nuôi bạch thủ từ 30/11 - 06/12/2016

 

Nuôi bạch thủ lô 04 khung 7 ngày từ 30/11 tới 06/11

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

30/11: Ngày 1: Chơi 04x20đ (Tương đương 460k)

01/12: Ngày 2: Chơi 34x20đ (Tương đương 460k) (Ăn 34 x 20đ ngày 2)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi bạch thủ từ 28/11 - 04/12/2016

 

Nuôi bạch thủ lô 33 khung 7 ngày từ 28/11 tới 04/12

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

28/11: Ngày 1: Chơi 33x20đ (Tương đương 460k)

29/11: Ngày 2: Chơi 33x20đ (Tương đương 460k)  (Ăn 33, 33 x 20đ ngày 2)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi bạch thủ từ 23/11 - 29/11/16

 

Nuôi bạch thủ lô 79 khung 7 ngày từ 23/11 tới 29/11

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

23/11: Ngày 1: Chơi 79x20đ (Tương đương 460k)

24/11: Ngày 2: Chơi 79x20đ (Tương đương 460k)

25/11: Ngày 3: Chơi 79x20đ (Tương đương 460k)  (Ăn 79 x 20đ ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp khác trên Website:

 

Lô nuôi bạch thủ từ 17/11 - 23/11/16

 

Nuôi bạch thủ lô 01 khung 7 ngày từ 17/11 tới 23/11

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

17/11: Ngày 1: Chơi 01x20đ (Tương đương 460k)

18/11: Ngày 2: Chơi 01x20đ (Tương đương 460k)

19/11: Ngày 3: Chơi 01x20đ (Tương đương 460k)

20/11: Ngày 4: Chơi 01x50đ (Tương đương 1150k) 

21/11: Ngày 5: Chơi 01x50đ (Tương đương 1150k) 

22/11: Ngày 6: Chơi 92x100đ (Tương đương 2300k)   (Ăn 92 x 100đ ngày 6)

 

Lô nuôi bạch thủ từ 10/11 - 16/11/16

 

Nuôi bạch thủ lô 79 khung 7 ngày từ 10/11 tới 16/11

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

10/11: Ngày 1: Chơi 79x20đ (Tương đương 460k)

11/11: Ngày 2: Chơi 79x20đ (Tương đương 460k)

12/11: Ngày 3: Chơi 79x20đ (Tương đương 460k)

13/11: Ngày 4: Chơi 79x50đ (Tương đương 1150k)

14/11: Ngày 5: Chơi 79x50đ (Tương đương 1150k)

15/11: Ngày 6: Chơi 00x100đ (Tương đương 2300k) 

16/11: Ngày 7: Chơi 72x200đ (Tương đương 4600k)  

 

Lô nuôi bạch thủ từ 09/11 - 15/11/16

 

Nuôi bạch thủ lô 99 khung 7 ngày từ 09/11 tới 15/11

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

09/11: Ngày 1: Chơi 99x20đ (Tương đương 460k) (Ăn 99 x 20đ ngày 1)

 

Lô nuôi bạch thủ từ 07/11 - 13/11/16

 

Nuôi bạch thủ lô 22 khung 7 ngày từ 07/11 tới 13/11

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

07/11: Ngày 1: Chơi 22x20đ (Tương đương 460k)

08/11: Ngày 2: Chơi 00x20đ (Tương đương 460k) (Ăn 00 x 20đ ngày 2)

 

Lô nuôi bạch thủ từ 05/11 - 11/11/16

 

Nuôi bạch thủ lô 10 khung 7 ngày từ 05/11 tới 11/11

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

05/11: Ngày 1: Chơi 10x20đ (Tương đương 460k)

06/11: Ngày 2: Chơi 10x20đ (Tương đương 460k) 

07/11: Ngày 3: Chơi 10x20đ (Tương đương 460k)  (Ăn 10 x 20đ ngày 3)

 

Lô nuôi bạch thủ từ 02/11 - 08/11/16

 

Nuôi bạch thủ lô 66 khung 7 ngày từ 02/11 tới 08/11

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

02/11: Ngày 1: Chơi 66x20đ (Tương đương 460k)

03/11: Ngày 2: Chơi 66x20đ (Tương đương 460k)

04/11: Ngày 3: Chơi 66x20đ (Tương đương 460k)  (Ăn 66 x 20đ ngày 3)

 

Lô nuôi bạch thủ từ 28/10 - 03/11/16

 

Nuôi bạch thủ lô 99 khung 7 ngày từ 28/10 tới 03/11

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr

28/10: Ngày 1: Chơi 99x20đ (Tương đương 460k)

29/10: Ngày 2: Chơi 99x20đ (Tương đương 460k)

30/10: Ngày 3: Chơi 49x20đ (Tương đương 460k) (Bỏ 99 thay bằng 49)

31/10: Ngày 4: Chơi 49x50đ (Tương đương 1150k)

01/11: Ngày 5: Chơi 49x50đ (Tương đương 1150k)  (Ăn 49 x 50đ ngày 5)