dự đoán lô dàn chơi hằng ngày, dàn lô, lô dàn, dự đoán dàn lô hàng ngày

Lô dàn nuôi hằng ngày

 

Điều kiện để chơi lô dàn: 

Dàn mỗi ngày 10~20 số nên điều kiện đầu tiên là giá chơi từ 22 ăn 80 trở xuống. Nếu giá chơi của bạn ko đủ đáp ứng điều kiện này thì tuyệt đối ko chơi lô dàn nuôi nhiều số.

Phương pháp chơi:

Nuôi cùng 1 lúc trên 10 cặp số từ 1~2 điểm đi lên. An toàn, gối đầu nhau, không mất vốn. Lợi nhuận thấp nhưng chắc ăn.

 

Lô dàn nuôi từ 29/06/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 29/06: 25.52.44x2đ/con

NGày 30/06: 25.52.44x5đ/con (Ăn 44x5đ)

NGày 01/07: 25.52x12đ/con, 11.66.12.21x2đ/con.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 25/06/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 25/06: 34.43.05.50x2đ/con

NGày 26/06: 34.43.05.50x5đ/con

NGày 27/06: 34.43.05.50x12đ/con, 01.10.78.87x5đ/con

NGày 28/06: 34.43.05.50x25đ/con, 01.10.78.87x12đ/con (Ăn 34.43x25đ/con, ăn 10.78x12đ/con)

Lô dàn nuôi từ 12/06/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 12/06: 04.40.35.53.44.99x2đ/con

NGày 13/06: 04.40.35.53.44.99x5đ/con

NGày 14/06: 04.40.35.53.44.99x12đ/con (Ăn 99x12đ)

NGày 15/06: 04.40.35.53x25đ/con, 08.80x5đ/con, 02.20.29.92x2đ/con
 
NGày 16/06: 04.40.35.53x55đ/con, 08.80x12đ/con, 02.20.29.92x5đ/con (Ăn 04.35x55đ/con, 08.80x12đ, 02.02x5đ)
 

Lô dàn nuôi từ 19/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 19/05: 19.91.05.50.09.90x2đ/con (Ăn 05x2đ)

NGày 20/05: 19.91.09.90x5đ/con (Ăn 90, 90x5đ)
 

Lô dàn nuôi từ 13/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 13/05: 19.91.29.92.23.32.18.81x2đ/con (Ăn 19, 19, 92x2đ)

Lô dàn nuôi từ 12/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 12/05: 19.91.29.92.27.72x2đ/con (Ăn 19, 92, 92x2đ)

Lô dàn nuôi từ 09/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 09/05: 03.30.19.91.29.92x2đ/con (Ăn 91, 91x2đ)

 

Lô dàn nuôi từ 07/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 07/05: 19.91.29.92.44.99x2đ/con (Ăn 29x2đ)

NGày 08/05: 19.91.44.99x5đ/con (Ăn 19, 19x5đ)
 

Lô dàn nuôi từ 06/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 06/05: 19.91.29.92.22.77x2đ/con (Ăn 77, 91, 92x2đ)

Lô dàn nuôi từ 04/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 04/05: 19.91.22.77x2đ/con (Ăn 19, 19,91, 22x2đ)