dự đoán lô dàn chơi hằng ngày, dàn lô, lô dàn, dự đoán dàn lô hàng ngày

Lô dàn nuôi hằng ngày

 

Điều kiện để chơi lô dàn: 

Dàn mỗi ngày 10~20 số nên điều kiện đầu tiên là giá chơi từ 22 ăn 80 trở xuống. Nếu giá chơi của bạn ko đủ đáp ứng điều kiện này thì tuyệt đối ko chơi lô dàn nuôi nhiều số.

Phương pháp chơi:

Nuôi cùng 1 lúc trên 10 cặp số từ 1~2 điểm đi lên. An toàn, gối đầu nhau, không mất vốn. Lợi nhuận thấp nhưng chắc ăn.

 

Lotto dàn nuôi từ 19/01

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 19/01: 48.84.12.21x2đ/con Ăn 21x2đ

NGày 20/01: 48.84x5đ/con. 13.31x2đ/con.

NGày 21/01: 48.84x12đ/con. 13.31x5đ/con. 34.43.67.76.26.62x2đ/con. Ăn 48x12đ, Ăn 43, 43, 76, 62, 62x2đ

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lotto dàn nuôi từ 15/01

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 15/01: 29.92.57.75x2đ/con. Ăn 75x2đ

NGày 16/01: 29.92x5đ/con. 17.71.23.32x2đ/con. Ăn 29x5đ

NGày 17/01: 17.71.23.32x5đ/con. Ăn 71x5đ

NGày 18/01: 23.32x12đ/con. 48.84x5đ/con. 00.55.01.10.12.21x2đ/con. Ăn 23x12đ/con, Ăn 55.01x2đ/con

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lotto dàn nuôi từ 05/01

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 05/01: 58.85x2đ/con.

NGày 06/01: 58.85x5đ/con. 02.20.47.74.26.62x2đ/con. Ăn 26, 26, 26 x 2đ/con

NGày 07/01: 58.85x12đ/con. 02.20.47.74x5đ/con. Ăn 20 x 5đ/con

NGày 08/01: 58.85x25đ/con. 47.74x12đ/con. 15.51.57.75x2đ/con. Ăn 85 x 25đ/con

NGày 09/01: 47.74x25đ/con. 15.51.57.75x5đ/con.

NGày 10/01: 47.74x55đ/con. 15.51.57.75x12đ/con. Ăn 74 x 55đ/con

NGày 11/01: 15.51.57.75x25đ/con.

NGày 12/01: 15.51.57.75x55đ/con.

NGày 13/01: 15.51.57.75x135đ/con. Ăn 51 x 135đ/con

NGày 14/01: 57.75x200đ/con.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lotto dàn nuôi từ 04/01

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 04/01: 37.73.24.42.25.52.02.20.58.85x2đ/con.

Ăn 37, 24, 52, 20, 20 x 2đ/con.

Với số vốn 10tr:

- Chu kì này lãi: 340k, tương đương 3.4%

- Tháng 01/2018 lãi: 562k

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lotto dàn nuôi từ 01/01

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 01/01: 57.75x2đ/con.

NGày 02/01: 57.75x5đ/con.

NGày 03/01: 57.75x12đ/con. 37.73.47.74x2đ/con.

Ăn 57x12đ, 74x2đx2nháy

Với số vốn 10tr:

- Chu kì này lãi: 222k, tương đương 2.22%

- Tháng 01/2018 lãi: 222k

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lotto dàn nuôi từ 29/12/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 29/12: 01.10.44.99.57.75x2đ/con.

NGày 30/12: 01.10.44.99.57.75x5đ/con.

78.87x2đ/con.

NGày 31/12: 01.10.44.99.57.75x12đ/con.

78.87x5đ/con.

Ăn 01,44,99x12đ, 78x5đ.

Với số vốn 10tr, chu kì này lãi: 336k.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 29/06/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 29/06: 25.52.44x2đ/con

NGày 30/06: 25.52.44x5đ/con (Ăn 44x5đ)

NGày 01/07: 25.52x12đ/con, 11.66.12.21x2đ/con.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 25/06/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 25/06: 34.43.05.50x2đ/con

NGày 26/06: 34.43.05.50x5đ/con

NGày 27/06: 34.43.05.50x12đ/con, 01.10.78.87x5đ/con

NGày 28/06: 34.43.05.50x25đ/con, 01.10.78.87x12đ/con (Ăn 34.43x25đ/con, ăn 10.78x12đ/con)

Lô dàn nuôi từ 12/06/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 12/06: 04.40.35.53.44.99x2đ/con

NGày 13/06: 04.40.35.53.44.99x5đ/con

NGày 14/06: 04.40.35.53.44.99x12đ/con (Ăn 99x12đ)

NGày 15/06: 04.40.35.53x25đ/con, 08.80x5đ/con, 02.20.29.92x2đ/con
 
NGày 16/06: 04.40.35.53x55đ/con, 08.80x12đ/con, 02.20.29.92x5đ/con (Ăn 04.35x55đ/con, 08.80x12đ, 02.02x5đ)
 

Lô dàn nuôi từ 19/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 19/05: 19.91.05.50.09.90x2đ/con (Ăn 05x2đ)

NGày 20/05: 19.91.09.90x5đ/con (Ăn 90, 90x5đ)
 

Các thống kê trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chơi cờ bạc dưới hình thức lô đề là bất hợp pháp. Chúng tôi không định hướng, lôi kéo người chơi và không chịu trách nhiệm về số tiền hoặc các vấn đề khác của người tham khảo.