dự đoán lô dàn chơi hằng ngày, dàn lô, lô dàn, dự đoán dàn lô hàng ngày

Lô dàn nuôi hằng ngày

 

Điều kiện để chơi lô dàn: 

Dàn mỗi ngày 10~20 số nên điều kiện đầu tiên là giá chơi từ 22 ăn 80 trở xuống. Nếu giá chơi của bạn ko đủ đáp ứng điều kiện này thì tuyệt đối ko chơi lô dàn nuôi nhiều số.

Phương pháp chơi:

Nuôi cùng 1 lúc trên 10 cặp số từ 1~2 điểm đi lên. An toàn, gối đầu nhau, không mất vốn. Lợi nhuận thấp nhưng chắc ăn.

 

Lô dàn nuôi từ 02/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 02/05: 19.91.22.77.29.92x2đ/con (Ăn 19x2đ)

NGày 03/05: 22.77.29.92x5đ/con (Ăn 29.92x5đ)
 

Lô dàn nuôi từ 01/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 01/05: 19.91.22.77.03.30x2đ/con (Ăn 03.30x2đ)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 06/04

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 06/04: 11.66.16.61.68.86x2đ/con

NGày 07/04: 11.66.16.61.68.86x5đ/con

NGày 08/04: 11.66.16.61.68.86x12đ/con (Ăn 16x12đ)

NGày 09/04: 11.66.68.86x25đ/con

NGày 10/04: 11.66.68.86x55đ/con (Ăn 11.11x55đ)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 05/04

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 05/04: 00.55.05.50x2đ/con (Ăn 00.50x2đ)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 04/04/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 04/04: dàn đuôi 7x2đ/con (Ăn 37, 57, 87x2đ)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 02/04/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 02/04: 38.25.52.57.75x2đ/con

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 01/04

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 01/04: 01.10.11.16.42.43x2đ/con (Ăn 10, 11, 11, 16, 43x2đ)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 31/03/2017

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 31/03: 383.23.32x2đ/con (Ăn 83.23x2đ)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 30/03/2017

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 30/03: 383.010.232.66.11.474.565x2đ/con  (Ăn 01.11.74.65x2đ)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 03/03/2017

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 03/03: dàn đầu 8, đuôi 8 là 20 conx2đ/con

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: