dự đoán lô dàn chơi hằng ngày, dàn lô, lô dàn, dự đoán dàn lô hàng ngày

Lô dàn nuôi hằng ngày

 

Điều kiện để chơi lô dàn: 

Dàn mỗi ngày 10~20 số nên điều kiện đầu tiên là giá chơi từ 22 ăn 80 trở xuống. Nếu giá chơi của bạn ko đủ đáp ứng điều kiện này thì tuyệt đối ko chơi lô dàn nuôi nhiều số.

Phương pháp chơi:

Nuôi cùng 1 lúc trên 10 cặp số từ 1~2 điểm đi lên. An toàn, gối đầu nhau, không mất vốn. Lợi nhuận thấp nhưng chắc ăn.

 

Lô dàn nuôi từ 30/12/2016

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 30/12: 06.16.26.36.46.56.66.76.86.96x2đ/con. (Ăn 06, 16, 46x2đ)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 29/12/16

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 29/12: 06.16.26.36.46.56.66.76.86.96x2đ/con. (Ăn 16, 76, 96x2đ)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 25/12/16

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 25/12: 22.77.27.72x2đ/con. (Ăn 72 x 2đ)

NGày 26/12: 22.77x5đ/con.

NGày 27/12: 22.77x12đ/con. (Ăn 22 x 12đ)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 23/12/16

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 23/12: 22.77.46.64.27.72x2đ/con. (Ăn 22 x 2đ)

NGày 24/12: 46.64.27.72x5đ/con. (Ăn 46.64 x 5đ)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 19/12/2016

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 19/12: 00.55.68.86.59.95.36.63 x 2đ/con (Ăn 55.36 x 2đ)

NGày 20/12: 68.86.59.95 x 5đ/con

NGày 21/12: 68.86.59.95 x 15đ/con

NGày 22/12: 68.86.59.95 x 40đ/con (Ăn 95, 95 x 40đ)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 17/12/2016

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 17/12: 11.66.55.00 x 2đ/con

NGày 18/12:

11.66.55.00 x 5đ/con (Ăn 11.66 x 5đ)

09.90.68.86 x 2đ/con (Ăn 90.86 x 2đ)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 03/12/2016

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 03/12: 29.92.57.75.58.85.59.95.37.73x2đ/con (Ăn 37 x 2đ ngày 1)

NGày 04/12: 29.92.57.75.58.85.59.95x5đ/con (Ăn 92 x 5đ ngày 2)

NGày 05/12: 57.75.58.85.59.95x10đ/con (Ăn 95 x 10đ ngày 3)

NGày 06/12: 57.75.58.85x30đ/con (Ăn 57 x 30đ ngày 4)

NGày 07/12: 58.85x100đ/con 

NGày 08/12: 58.85x300đ/con (Ăn 58 x 300đ ngày 6)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 30/11/2016

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 30/11: 04.40.46.64.09.90.34.43x2đ/con (Ăn 46, 09 x 2đ ngày 1)

NGày 01/12: 04.40.34.43x5đ/con (Ăn 34 x 5đ ngày 2)

NGày 02/12: 04.40x15đ/con (Ăn 40, 40, 40 x 15đ ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 29/11/2016

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 29/11: 33.88.34.43x2đ/con (Ăn 33, 33, 88, 34 x 2đ ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô dàn nuôi từ 22/11/2016

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 22/11: 78.87.79.97.37.73.29.92.11.66x2đ/con (Ăn 78,92, 11 x 2đ ngày 1)

NGày 23/11: 79.97.37.73x5đ/con (Ăn 97 x 5đ ngày 2)

NGày 24/11: 37.73x10đ/con 

Ngày 25/11: 01.10.27.72.16.61x10đ/con (Ăn 27 x 10đ ngày 4)

Ngày 26/11: 01.10.16.61x30đ/con (Ăn 01 x 30đ ngày 5)

Ngày 27/11: 16.61x100đ/con

Ngày 28/11: 23.33x300đ/con (Ăn 23 x 300đ ngày 7)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: