cao thu chot so, tham khao cao thủ chốt số, chuyen gia chot so

Tham Khảo Cao Thủ Chốt Số

 

Tổng hợp tất cả các cao thủ chốt số hằng ngày trên các website xổ số nổi tiếng đã được cộng đồng công nhận.

Lưu ý:

  - Số dự đoán thường là số nuôi

  - Các bạn nên chọn 1 cao thủ có độ ổn định hoặc hợp với lối chơi của bạn để theo. Tránh việc dàn trải và theo tất cả, dễ dẫn đến việc thua...

  - Các con số ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, họ có thể là người của dudoanxsmb.com hoặc không, đây không phải là số chốt cuối cùng của website.  ==> XEM CAO THỦ CHỐT SỐ

 

Cao thủ chốt số ngày 01/07/2017

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 25.52 chơi 3 ngày từ 29/06

- Tư Mã Ý: Cặp 26.62 3 ngày từ 30/06

- Mr.Por: Cặp 12.21 3 ngày từ 01/07

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Cao thủ chốt số ngày 30/06/2017

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 25.52 chơi 3 ngày từ 29/06

- Tư Mã Ý: Cặp 26.62 3 ngày từ 30/06

- Mr.Por: Lô 44 7 ngày từ 29/06 (Ăn 44 ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 29/06/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 25.52 chơi 3 ngày từ 29/06

- Tư Mã Ý: Cặp 26.62 3 ngày từ 29/06 Ăn 26, 26 ngày 1

- Mr.Por: Lô 44 7 ngày từ 29/06

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 28/06/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 01.10 chơi 3 ngày từ 28/06 (Ăn 10 ngày 1)

- Tư Mã Ý: Cặp 78.87 3 ngày từ 28/06 (Ăn 78 ngày 1)

- Mr.Por: Lô 00 7 ngày từ 26/06 (Ăn 00 ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 27/06/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 34.43 chơi 3 ngày từ 25/06

- Tư Mã Ý: Cặp 05.50 3 ngày từ 25/06

- Mr.Por: Lô 00 7 ngày từ 26/06 (Ăn 00 ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 26/06/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 34.43 chơi 3 ngày từ 25/06

- Tư Mã Ý: Cặp 05.50 3 ngày từ 25/06

- Mr.Por: Lô 00 7 ngày từ 26/06 (Ăn 00 ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 25/06/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 34.43 chơi 3 ngày từ 25/06

- Tư Mã Ý: Cặp 05.50 3 ngày từ 25/06

- Mr.Por: Lô 44 7 ngày từ 25/06 (Ăn 44 ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 16/06/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 29.92 chơi 3 ngày từ 15/06

- Tư Mã Ý: Cặp 35.53 3 ngày từ 14/06 (Ăn 35 ngày 3)

- Mr.Por: Cặp 02.20 3 ngày từ 15/06 (Ăn 02.02 ngày 2)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 15/06/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 29.92 chơi 3 ngày từ 15/06

- Tư Mã Ý: Cặp 35.53 3 ngày từ 14/06 (Ăn 35 ngày 3)

- Mr.Por: Cặp 02.20 3 ngày từ 15/06 (Ăn 02.02 ngày 2)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 14/06/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 04.40 chơi 3 ngày từ 12/06

- Tư Mã Ý: Cặp 35.53 3 ngày từ 14/06 (Ăn 35 ngày 3)

- Mr.Por: Cặp 44.99 3 ngày từ 12/06 (Ăn 99 ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: