cao thu chot so, tham khao cao thủ chốt số, chuyen gia chot so

Tham Khảo Cao Thủ Chốt Số

 

Tổng hợp tất cả các cao thủ chốt số hằng ngày trên các website xổ số nổi tiếng đã được cộng đồng công nhận.

Lưu ý:

  - Số dự đoán thường là số nuôi

  - Các bạn nên chọn 1 cao thủ có độ ổn định hoặc hợp với lối chơi của bạn để theo. Tránh việc dàn trải và theo tất cả, dễ dẫn đến việc thua...

  - Các con số ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, họ có thể là người của dudoanxsmb.com hoặc không, đây không phải là số chốt cuối cùng của website.  ==> XEM CAO THỦ CHỐT SỐ

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 13/06/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 04.40 chơi 3 ngày từ 12/06

- Tư Mã Ý: Cặp 36.63 3 ngày từ 12/06 (Ăn 36 ngày 2)

- Mr.Por: Cặp 44.99 3 ngày từ 12/06 (Ăn 99 ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 12/06/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 04.40 chơi 3 ngày từ 12/06

- Tư Mã Ý: Cặp 36.63 3 ngày từ 12/06 (Ăn 36 ngày 2)

- Mr.Por: Cặp 44.99 3 ngày từ 12/06 (Ăn 99 ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 20/05/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Dàn lô 10 số đuôi 3 chơi gấp rưỡi ngày 19/05

- Tư Mã Ý: Cặp 39.93 3 ngày từ 20/05

- Mr.Por: Bạch thủ 19 nuôi 7 ngày từ 19/05

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 19/05/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Dàn lô 10 số đuôi 3 chơi trong ngày

- Tư Mã Ý: Cặp 29.92 3 ngày từ 19/05 (Ăn 92 ngày 1)

- Mr.Por: Bạch thủ 19 nuôi 7 ngày từ 19/05

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 13/05/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 23.32 nuôi 3 ngày từ 13/5 (Ăn 32 ngày 3)

- Tư Mã Ý: Cặp 27.72 3 ngày từ 12/05

- Mr.Por: Bạch thủ 19 nuôi 7 ngày từ 13/05 (Ăn 19, 19 ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 12/05/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 19.29 nuôi 3 ngày từ 12/5 (Ăn 19 ngày 1)

- Tư Mã Ý: Cặp 27.72 3 ngày từ 12/05

- Mr.Por: Bạch thủ 19 nuôi 7 ngày từ 09/05 (Ăn 19 ngày 4)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 09/05/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Lô chơi ngày 44.99

- Tư Mã Ý: Cặp 44.99 3 ngày từ 07/05

- Mr.Por: Bạch thủ 19 nuôi 7 ngày từ 09/05 (Ăn 19 ngày 4)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 08/05/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely:

- Tư Mã Ý: Cặp 44.99 3 ngày từ 07/05

- Mr.Por: Bạch thủ 19 nuôi 7 ngày từ 06/05 (Ăn 19, 19 ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 07/05/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 18.81 3 ngày từ 06/05 (Ăn 18, 81 ngày 2)

- Tư Mã Ý: Cặp 44.99 3 ngày từ 07/05

- Mr.Por: Bạch thủ 19 nuôi 7 ngày từ 06/05 (Ăn 19, 19 ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 06/05/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 18.81 3 ngày từ 06/05 (Ăn 18, 81 ngày 2)

- Tư Mã Ý: Cặp 292 3 ngày từ 06/05 (Ăn 92 ngày 1)

- Mr.Por: Bạch thủ 19 nuôi 7 ngày từ 06/05 (Ăn 19, 19 ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: