cao thu chot so, tham khao cao thủ chốt số, chuyen gia chot so

Tham Khảo Cao Thủ Chốt Số

 

Tổng hợp tất cả các cao thủ chốt số hằng ngày trên các website xổ số nổi tiếng đã được cộng đồng công nhận.

Lưu ý:

  - Số dự đoán thường là số nuôi

  - Các bạn nên chọn 1 cao thủ có độ ổn định hoặc hợp với lối chơi của bạn để theo. Tránh việc dàn trải và theo tất cả, dễ dẫn đến việc thua...

  - Các con số ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, họ có thể là người của dudoanxsmb.com hoặc không, đây không phải là số chốt cuối cùng của website.  ==> XEM CAO THỦ CHỐT SỐ

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 04/05/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 22.77 3 ngày từ 04/05 (Ăn 22 ngày 1)

- Tư Mã Ý: Cặp 19.91 3 ngày từ 04/05 (Ăn 19, 19, 91 ngày 1)

- Mr.Por: Bạch thủ 19 nuôi 7 ngày từ 03/05 (Ăn 19, 19 ngày 2)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 03/05/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely:

- Tư Mã Ý: Cặp 292 3 ngày từ 02/05 (Ăn 29.92 ngày 2)

- Mr.Por: Bạch thủ 19 nuôi 7 ngày từ 03/05 (Ăn 19, 19 ngày 2)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 02/05/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 3 ngày 11.19 từ 01/05 Ăn 11 ngày 1

- Tư Mã Ý: Cặp 3 ngày 29.92 từ 02/05 (Ăn 29.92 ngày 2)

- Mr.Por: Bạch thủ 19 nuôi 7 ngày từ 01/05 Ăn 19 ngày 2

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Tham khảo cao thủ chốt số ngày 01/05/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 3 ngày 11.19 từ 01/05 Ăn 19 ngày 1

- Tư Mã Ý: Dàn chạm 1, 6 nuôi 7 ngày từ 01/05 Ăn 65 ngày 1

- Mr.Por: Bạch thủ 19 nuôi 7 ngày từ 01/05 Ăn 19 ngày 2

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Cao thủ chốt số ngày 09/04/17

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 3 ngày: 34.43 từ ngày 09/04

- Tư Mã Ý:

- Mr.Por: 

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Cao thủ chốt số ngày 04/04/2017

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 3 ngày: 66.68 từ ngày 04/04

- Tư Mã Ý: Cặp 3 ngày: 38.83 từ ngày 04/04 Ăn 83 ngày 1

- Mr.Por: Cặp 3 ngày: 11.66 từ ngày 04/04

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Cao thủ chốt số ngày 06/04

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 3 ngày: 66.68 từ ngày 04/04

- Tư Mã Ý: Cặp 3 ngày: 68.86 từ ngày 06/04

- Mr.Por: Cặp 3 ngày: 11.66 từ ngày 04/04

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Cao thủ chốt số ngày 05/04

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 3 ngày: 66.68 từ ngày 04/04

- Tư Mã Ý: Cặp 3 ngày: 05.50 từ ngày 05/04 Ăn 50 ngày 1

- Mr.Por: Cặp 3 ngày: 11.66 từ ngày 04/04

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Cao thủ chốt số ngày 02/04/2017

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 3 ngày: 25.52 từ ngày 02/04

- Tư Mã Ý: Dàn đuôi 1 chơi khung 3 ngày từ 02/04, lãi là bỏ

- Mr.Por: Cặp 3 ngày: 57.75 từ ngày 02/04

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Cao thủ chốt số ngày 01/04/2017

 
Danh sách tham khảo chốt số của các cao thủ trên dudoanxsmb.com. 17h hằng ngày sẽ cập nhật những con số bị dân tình chơi nhiều nhất trong ngày để các bạn né.

- Mr.Lonely: Cặp 3 ngày: 01.10 từ ngày 01/04 Ăn 10

- Tư Mã Ý: Dàn đuôi 0 chơi khung 3 ngày từ 31/03, lãi là bỏ (Ăn 50 ngày 1, hôm nay ngày 2 chơi gấp rưỡi tiền ngày 1) (Ăn 10, 60, 80)

- Mr.Por: Cặp 3 ngày: 11.16 từ ngày 01/04 Ăn 11, 11, 16

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: