bac nho, bac nho lo de, thong ke bac nho, bạc nhớ hiện đại

Thống Kê Bạc Nhớ Lô Đề

 

Nhận định và dự đoán xổ số hôm nay dựa trên thống kê bac nho, thống kê tần suất, kèm những bình luận của các chuyên gia xổ số

Danh sách những thống kê bạc nhớ hiệu quả đã qua kiểm chứng từ 2005: 

- Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải.

- Bạc nhớ lô ra theo đầu câm, đuôi câm

- Thống kê bạc nhớ lô ra theo lô về 2 nháy

Với các kết quả được tổng hợp từ năm 2005 đến nay dudoanxsmb.com sẽ mang lại cho các bạn những cặp số có xác xuất cao nhất để các bạn lựa chọn.

 

Thống kê bạc nhớ ngày 05/02

Thống kê bạc nhớ Lotto ra theo giải

- Từ 1/1/2010 tới nay lotto giải đặc biệt: 43 về tất cả 33 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 08.80 ra 31 lần, trong đó có: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 10 lần ngày 3 

==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 7 lần gần nhất, tần suất cặp này đẹp, dễ ra nháy.

- Từ 1/1/2009 tới nay lotto giải 4.4: 74 về tất cả 32 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 57.75 ra 30 lần, trong đó có: 14 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3 

==> 2 lần trượt khung là 2 lần gần đây nhất.

 

Thống kê bạc nhớ ngày 02/02

Thống kê bạc nhớ Lotto ra theo giải

- Từ 1/1/2010 tới nay lotto giải 2.2: 55 về tất cả 30 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 38.83 ra 28 lần, trong đó có: 19 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3 Ăn 83 ngày 2

==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 6 lần gần nhất, lần gần đây nhất cặp trượt khung.

- Từ 1/1/2010 tới nay lotto giải 4.2: 44 về tất cả 31 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 17.71 ra 29 lần, trong đó có: 18 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3 Ăn 71 ngày 3

==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 3 lần gần nhất. Lần gần đây nhất cặp trượt khung.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 Xem GIỚI THIỆU WEBSITE dudoanxsmb.com tại: Giới thiệu website dudoanxsmb

 

Thống kê bạc nhớ ngày 01/02

Thống kê bạc nhớ Lotto ra theo giải

- Từ 1/1/2009 tới nay lotto giải 6.2: 15 về tất cả 29 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 29.92 ra 28 lần, trong đó có: 12 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 6 lần ngày 3 Ăn 29 ngày 2

==> Lần trượt gần nhất cách đây 1 lần.

- Từ 1/1/2008 tới nay lotto giải 7.4: 10 về tất cả 31 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 05.50 ra 30 lần, trong đó có: 21 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3 Ăn 50 ngày 1

==> Lần trượt gần nhất cách đây 1 lần.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 Xem GIỚI THIỆU WEBSITE dudoanxsmb.com tại: Giới thiệu website dudoanxsmb

 

Thống kê bạc nhớ ngày 29/01

Thống kê bạc nhớ Lotto ra theo giải

- Từ 1/1/2010 tới nay lotto giải 4.3: 42 về tất cả 31 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 58.85 ra 28 lần, trong đó có: 10 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 3 lần ngày 3 Ăn 85 ngày 2

==> 2 lần gần nhất cặp trượt khung.

- Từ 1/1/2012 tới nay lotto giải 5.2: 10 về tất cả 30 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 34.43 ra 29 lần, trong đó có: 16 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 3 lần ngày 3 Ăn 43 ngày 3

==> Lần gần nhất cặp trượt khung.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 Xem GIỚI THIỆU WEBSITE dudoanxsmb.com tại: Giới thiệu website dudoanxsmb

 

Thống kê bạc nhớ ngày 28/01

Thống kê bạc nhớ Lotto ra theo giải

- Từ 1/1/2010 tới nay lotto giải 4.2: 02 về tất cả 32 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 36.63 ra 30 lần, trong đó có: 21 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3

==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 9 lần gần nhất, lần trượt gần nhất vào ngày 30/10/2017 (Cách đây 1 lần).

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 Xem GIỚI THIỆU WEBSITE dudoanxsmb.com tại: Giới thiệu website dudoanxsmb

 

Thống kê bạc nhớ ngày 27/01

Thống kê bạc nhớ Lotto ra theo giải

- Từ 1/1/2006 tới nay lotto giải 6.3: 80 về tất cả 30 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 22.77 ra 29 lần, trong đó có: 14 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3 Ăn 22 ngày 2

==> Lần trượt khung duy nhất vào chu kì ngày 13/04/2016, cách đây 2 lần yếu tố này xuất hiện.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 Xem GIỚI THIỆU WEBSITE dudoanxsmb.com tại: Giới thiệu website dudoanxsmb

 

Thống kê bạc nhớ ngày 26/01

 

Dự đoán đang được cập nhật

 

Thống kê bạc nhớ ngày 25/01

 

Dự đoán đang được cập nhật

 

Thống kê bạc nhớ ngày 24/01

Thống kê bạc nhớ Lotto ra theo giải

- Từ 1/1/2010 tới nay giải đặc biệt: 01 về tất cả 32 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 44.99 ra 30 lần, trong đó có: 13 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 1 lần ngày 3 Ăn 44 ngày 2

==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 10 lần gần nhất.

     + Cặp 78.87 ra 30 lần, trong đó có: 13 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 5 lần ngày 3

==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 5 lần gần nhất.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 Xem GIỚI THIỆU WEBSITE dudoanxsmb.com tại: Giới thiệu website dudoanxsmb

 

Thống kê bạc nhớ ngày 23/01

 
Ngày 23/01 không có thống kê bạc nhớ nào đẹp.
 

Các thống kê trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không định hướng, lôi kéo người chơi và không chịu trách nhiệm về số tiền hoặc các vấn đề khác của người tham khảo.