bac nho, bac nho lo de, thong ke bac nho, bạc nhớ hiện đại

Thống Kê Bạc Nhớ Lô Đề

 

Nhận định và dự đoán xổ số hôm nay dựa trên thống kê bac nho, thống kê tần suất, kèm những bình luận của các chuyên gia xổ số

Danh sách những thống kê bạc nhớ hiệu quả đã qua kiểm chứng từ 2005: 

- Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải.

- Bạc nhớ lô ra theo đầu câm, đuôi câm

- Thống kê bạc nhớ lô ra theo lô về 2 nháy

Với các kết quả được tổng hợp từ năm 2005 đến nay dudoanxsmb.com sẽ mang lại cho các bạn những cặp số có xác xuất cao nhất để các bạn lựa chọn. ==> XEM BẠC NHỚ HÔM NAY

 

Thống kê bạc nhớ ngày 20/02/2017

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2005 tới nay lô giải 3.2: 40 về tất cả 32 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 59.95 ra 30 lần, trong đó có: 20 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 7 lần ngày 3

==> Có 1 lần trượt là lần gần nhất, tần suất cặp này đang ra ổn.

Cặp này còn trùng 1 thống kê bạc nhớ đẹp khác.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Thống kê bạc nhớ ngày 02/01/2017

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2009 tới nay lô giải nhất: 19 về tất cả 28 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 49.94 ra 27 lần, trong đó có: 13 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3 (Ăn 94 ngày 2)

==> Lần trượt duy nhất cách đây 1 lần.

- Từ 1/1/2010 tới nay lô giải 2.1: 04 về tất cả 35 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 33.88 ra 33 lần, trong đó có: 18 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3 (Ăn 33.33 ngày 1)

==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 4 lần gần nhất.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Thống kê bạc nhớ ngày 20/12/2016

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2008 tới nay lô giải 2.1: 60 về tất cả 32 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 69.96 ra 32 lần, trong đó có: 17 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3  (Ăn 69 ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Thống kê bạc nhớ ngày 19/12/2016

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2008 tới nay lô giải 4.3: 13 về tất cả 28 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 59.95 ra 26 lần, trong đó có: 17 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3

==> 2 lần trượt trong khoảng 5 lần gần nhất, lần gần nhất cặp trượt khung.

- Từ 1/1/2005 tới nay lô giải 7.4: 66 về tất cả 27 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 36.63 ra 26 lần, trong đó có: 17 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3 (Ăn 36 ngày 1)

==> Lần trượt khung là lần gần đây nhất

     + Cặp 68.86 ra 27 lần, trong đó có: 16 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 1 lần ngày 3 

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Thống kê bạc nhớ ngày 18/12/2016

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2009 tới nay lô giải 4.1: 15 về tất cả 29 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 68.86 ra 27 lần, trong đó có: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3 (Ăn 86 ngày 1)

==> 2 lần trượt trong khoảng 6 lần gần nhất, lần gần nhất cặp trượt khung.

- Từ 1/1/2009 tới nay lô giải 5.6: 52 về tất cả 30 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 09.90 ra 30 lần, trong đó có: 10 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 6 lần ngày 3 (Ăn 90 ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Thống kê bạc nhớ ngày 30/11/2016

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2007 tới nay lô giải nhất: 06 về tất cả 30 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 46.64 ra 28 lần, trong đó có: 19 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3 (Ăn 46 ngày 1)

==> 2 lần trượt trong khoảng 5 lần gần nhất, lần trượt gần nhất cách đây 1 lần.

- Từ 1/1/2008 tới nay lô giải 5.6: 52 về tất cả 29 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 09.90 ra 29 lần, trong đó có: 9 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 6 lần ngày 3 (Ăn 09 ngày 1)

- Từ 1/1/2007 tới nay lô giải 6.1: 75 về tất cả 33 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 34.43 ra 33 lần, trong đó có: 19 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3 (Ăn 34 ngày 2)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Thống kê bạc nhớ ngày 28/11/16

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2009 tới nay lô giải 2.1: 79 về tất cả 30 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 04.40 ra 28 lần, trong đó có: 12 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3

==> 2 lần trượt gần nhất.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Thống kê bạc nhớ ngày 25/11/2016

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2009 tới nay lô giải nhất: 23 về tất cả 29 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 27.72 ra 29 lần, trong đó có: 16 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 7 lần ngày 3 (Ăn 27 ngày 1)

- Từ 1/1/2011 tới nay lô giải 3.5: 44 về tất cả 30 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 16.61 ra 27 lần, trong đó có: 14 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 3 lần ngày 3

==> 3 lần trượt nằm trong khoảng 4 lần gần nhất. Cặp này tỷ lệ ra gần như 100%.

- Từ 1/1/2006 tới nay lô giải 5.3: 06 về tất cả 34 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 01.10 ra 33 lần, trong đó có: 17 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3 (Ăn 01 ngày 2)

==> Lần trượt khung là lần gần nhất.

Tham khảo thêm các phương pháp khác trên Website:

 

Thống kê bạc nhớ ngày 24/11/2016

 

Rất đáng tiếc là thứ NĂM ngày 24/11/2016 cũng không có thống kê bạc nhớ nào đáng đẹp để đăng lên cả ^^!

 

Thống kê bạc nhớ ngày 23/11/2016

 

Hôm nay THỨ TƯ ngày 23/11/2016 không có thống kê bạc nhớ nào đẹp để có thể đăng lên và chơi theo.