bac nho, bac nho lo de, thong ke bac nho, bạc nhớ hiện đại

Thống Kê Bạc Nhớ Lô Đề

 

Nhận định và dự đoán xổ số hôm nay dựa trên thống kê bac nho, thống kê tần suất, kèm những bình luận của các chuyên gia xổ số

Danh sách những thống kê bạc nhớ hiệu quả đã qua kiểm chứng từ 2005: 

- Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải.

- Bạc nhớ lô ra theo đầu câm, đuôi câm

- Thống kê bạc nhớ lô ra theo lô về 2 nháy

Với các kết quả được tổng hợp từ năm 2005 đến nay dudoanxsmb.com sẽ mang lại cho các bạn những cặp số có xác xuất cao nhất để các bạn lựa chọn. ==> XEM BẠC NHỚ HÔM NAY

 

Thống kê bạc nhớ ngày 22/11/2016

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2005 tới nay lô giải nhất: 99 về tất cả 36 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 11.66 ra 35 lần, trong đó có: 18 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 9 lần ngày 3 (Ăn 11 ngày 1)

==> Lần trượt duy nhất là lần gần nhất.

- Từ 1/1/2011 tới nay lô giải 5.5: 69 về tất cả 33 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 78.87 ra 33 lần, trong đó có: 19 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3 (Ăn 78 ngày 1)

- Từ 1/1/2007 tới nay lô giải 6.2: 55 về tất cả 31 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 79.97 ra 31 lần, trong đó có: 16 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3 (Ăn 97 ngày 2)

 

Thống kê bạc nhớ ngày 21/11/2016

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2008 tới nay lô giải 4.4: 83 về tất cả 34 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 04.40 ra 33 lần, trong đó có: 19 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3 (Ăn 04 ngày 1)

==> Lần trượt gần nhất cách đây 1 lần.

- Từ 1/1/2008 tới nay lô giải 7.2: 16 về tất cả 31 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 38.83 ra 31 lần, trong đó có: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3 (Ăn 38 ngày 1)

 

Thống kê bạc nhớ ngày 20/11/16

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2012 tới nay lô giải 3.4: 54 về tất cả 30 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 37.73 ra 28 lần, trong đó có: 19 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3

 ==> 2 lần trượt là lần gần nhất. Cặp này tần suất ko đẹp, ko khuyến khích anh em có vốn ít chơi. Ai dày vốn nâng hẳn lên khung 5 ngày chắc chắn ra vì trùng với 1 đường khác tỷ lệ 100%. 2 ngày tới mà chưa có 373 tôi sẽ chốt cặp này trong khung 3 ngày.

- Từ 1/1/2009 tới nay lô giải 5.3: 54 về tất cả 32 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 78.87 ra 32 lần, trong đó có: 12 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 4 lần ngày 3 (Ăn 78, 87, 87 ngày 1)

- Từ 1/1/2007 tới nay lô giải 6.2: 15 về tất cả 30 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 29.92 ra 30 lần, trong đó có: 14 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 6 lần ngày 3 (Ăn 92 ngày 3)

 

Thống kê bạc nhớ ngày 19/11/16

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2010 tới nay lô giải 5.1: 30 về tất cả 29 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 78.87 ra 27 lần, trong đó có: 12 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 9 lần ngày 3 (Ăn 87 ngày 1)

 ==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 8 lần gần nhất, lần trượt gần nhất cách đây 1 lần.

 

Thống kê bạc nhớ ngày 18/11/2016

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2006 tới nay lô giải 4.4: 49 về tất cả 32 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 02.20 ra 32 lần, trong đó có: 15 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 8 lần ngày 3 (Ăn 20 ngày 2)

 

Thống kê bạc nhớ ngày 17/11/2016

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2008 tới nay lô giải 3.1: 05 về tất cả 28 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 36.63 ra 27 lần, trong đó có: 17 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3

 ==> Lần trượt khung là lần gần nhất.

 

Thống kê bạc nhớ ngày 16/11/16

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2009 tới nay lô giải 7.2: 95 về tất cả 29 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 27.72 ra 29 lần, trong đó có: 15 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3 (Ăn 72 ngày 2)

 

Thống kê bạc nhớ ngày 15/11/16

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2009 tới nay lô giải 5.3: 06 về tất cả 28 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 01.10 ra 28 lần, trong đó có: 15 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 7 lần ngày 3

 

Thống kê bạc nhớ ngày 14/11/16

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2005 tới nay lô giải 2.2: 94 về tất cả 30 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 29.92 ra 29 lần, trong đó có: 17 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3 (Ăn 92 ngày 1)

==> Lần trượt duy nhất là lần gần nhất.

- Từ 1/1/2005 tới nay lô giải 3.3: 98 về tất cả 38 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 03.30 ra 36 lần, trong đó có: 18 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 8 lần ngày 3 (Ăn 03, 03 ngày 1)

==> 2 lần trượt cách đây 1 lần.

- Từ 1/1/2011 tới nay lô giải 3.6: 29 về tất cả 29 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 19.91 ra 28 lần, trong đó có: 13 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3 (Ăn 91, 91 ngày 2)

==> Lần trượt gần nhất cách đây 1 lần.

 

Thống kê bạc nhớ ngày 13/11/16

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2007 tới nay lô giải 6.1: 34 về tất cả 31 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 12.21 ra 29 lần, trong đó có: 11 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 7 lần ngày 3 (Ăn 21 ngày 1)

==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 3 lần gần nhất. Cặp này theo như thống kê bạc nhớ thì đẹp nhưng tần suất lại không đẹp cho lắm.