Lo 3 ngay, lo nuoi 3 ngay, dự đoán lô nuôi, lô cặp nuôi 3 ngày

Lô Cặp Nuôi 3 Ngày

 

Sau hơn chục năm chơi xổ số, tư vấn xổ số và dự đoán xổ số (du doan xsmb) thì chúng tôi đã rút ra bài học rằng chơi lô cặp nuôi 3 ngày là cách chơi an toàn và hiệu quả nhất. Nhưng bản chất cách chơi yêu cầu người chơi không nóng vội, có số vốn nhất định (Ít nhất từ 5tr trở lên), không được phép tất tay cho 1~2 chu kì nuôi. Không chơi lệch điểm mỗi số trong cặp

 1. Mức vốn đề nghị:

 Nếu bạn mong muốn mức thu nhập trung bình 300k/ngày thì số vốn an toàn cần có là 10tr

 2. Cách chơi:

 Nuôi theo tỉ lệ 1 - 3 - 10 . Ví dụ mức vốn 10.000.000đ thì:

 - Ngày 1: 230k/con (Ăn -> Lãi:340k)

 - Ngày 2: 690k/con (Ăn -> Lãi:560k)

 - Ngày 3: 2tr3/con (Ăn -> Lãi:1tr160k)

 => Như vậy trung bình mỗi ngày chơi sẽ có lãi trên 300k

Khi ăn, quay về mức vào tiền ngày 1 cho cặp nuôi tiếp theo  ==> XEM NGAY

 

Lô nuôi 3 ngày 20/04/17

Lô cặp nuôi 3 ngày từ 20/04 tới 22/04: 34.43

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr.

20/04: Ngày 1: Chơi  34.43 x 10đ/con (Tương đương 230k/con)

21/04: Ngày 2: Chơi  34.43 x 30đ/con (Tương đương 690k/con)

22/04: Ngày 3: Chơi  34.43 x 100đ/con (Tương đương 2300k/con) (Ăn 34 x 100đ ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi 3 ngày từ 17/04/17

Lô cặp nuôi 3 ngày từ 17/04 tới 19/04: 34.43

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr.

17/04: Ngày 1: Chơi  34.43 x 10đ/con (Tương đương 230k/con)

18/04: Ngày 1: Chơi  34.43 x 30đ/con (Tương đương 690k/con)

19/04: Ngày 3: Chơi  34.43 x 100đ/con (Tương đương 2300k/con) (Ăn 34.43.43 x 100đ ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi 3 ngày từ 16/04/17

Lô cặp nuôi 3 ngày từ 16/04 tới 18/04: 11.66

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr.

16/04: Ngày 1: Chơi  11.66 x 10đ/con (Tương đương 230k/con) (Ăn 11.66 x 10đ ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi 3 ngày từ 15/04/17

Lô cặp nuôi 3 ngày từ 15/04 tới 17/04: 34.43

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr.

15/04: Ngày 1: Chơi  34.43 x 10đ/con (Tương đương 230k/con) (Ăn 34 x 10đ ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi 3 ngày từ 14/04/2017

Lô cặp nuôi 3 ngày từ 14/04 tới 17/04: 34.43

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr.

12/04: Ngày 1: Chơi  34.43 x 10đ/con (Tương đương 230k/con) (Ăn 34 x 10đ ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi 3 ngày từ 13/04/2017

Lô cặp nuôi 3 ngày từ 13/04 tới 16/04: 34.43

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr.

12/04: Ngày 1: Chơi  34.43 x 10đ/con (Tương đương 230k/con)  (Ăn 43 x 20đ ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi 3 ngày từ 12/04/2017

Lô cặp nuôi 3 ngày từ 12/04 tới 15/04: 34.43

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr.

12/04: Ngày 1: Chơi  34.43 x 10đ/con (Tương đương 230k/con)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi 3 ngày từ 09/04

Lô cặp nuôi 3 ngày từ 09/04 tới 11/04: 34.43

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr.

09/04: Ngày 1: Chơi  34.43 x 20đ/con (Tương đương 460k/con) (Ăn 43 x 20đ ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô nuôi 3 ngày từ 04/04

Lô cặp nuôi 3 ngày từ 04/04 tới 06/04: 66.68

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr.

04/04: Ngày 1: Chơi  66.68 x 10đ/con (Tương đương 230k/con)

05/04: Ngày 2: Chơi  66.68 x 30đ/con (Tương đương 690k/con)

06/04: Ngày 3: Chơi  66.68 x 100đ/con (Tương đương 2300k/con)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Lô 3 ngày nuôi từ 02/04 - 04/04

Lô cặp nuôi 3 ngày từ 02/04 tới 04/04: 25.52

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr.

02/04: Ngày 1: Chơi  25.52 x 10đ/con (Tương đương 230k/con)

03/04: Ngày 2: Chơi  25.52 x 30đ/con (Tương đương 690k/con) (Ăn 25 x 30đ ngày 2)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: