Chốt Bạch Thủ Lô - Độc Thủ Đề miền Bắc hôm nay - 16/04/2020

XEM NGAY dudoanxsmb.com chốt Bạch Thủ Lô Vip miền Bắc và dự đoán Độc Thủ Đề MB chính xác lộc phát hôm nay

Tại chuyên mục này dudoanxsmb.com sẽ chốt BTL và BTĐ hàng ngày và được chuyên gia thống kê xsmb 30 ngày ghi chép lại. Bên cạnh đó còn có những lời khuyên xác đáng cho ae chơi xổ số miền Bắc ở cuối bài. Cùng xem nhé!

Xem thêm STL tại đây new  Song thủ lô VIP

Bạch Thủ Lô VIP hôm nay đánh con gì trúng?

(Chú thích: Màu đỏ, bôi đậm là dự đoán trúng - x2 là ăn 2 nháy, tương tự là x3, x4…)

Ngày chốt

Số chốt
16/04Lấy Số
Soạn VIP BTL gửi 8777
31/03Bạch Thủ 15
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Có 5 (58-65-54)
30/03Bạch Thủ 74
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 3 (35-23)
29/03Bạch Thủ 14
Lô nuôi: 15-79 (ngày 1)
ĐB: Tổng 0 (28-82)
28/03Bạch Thủ 92
Lô nuôi: 10-47 (ngày 1)
ĐB: Có 6 (46-64-68)
27/03Bạch Thủ 25
Lô nuôi: 42-79x2 (ngày 1)
ĐB: Có 8 (18-81)
26/03Bạch Thủ 06x2
Lô nuôi: 05-48 (ngày 1)
ĐB: Có 4 (46-24)
25/03Bạch Thủ 37
Lô nuôi: 76-92 (ngày 3)
ĐB: Đầu 4 - Đuôi 2 (42-72)
24/03Bạch Thủ 71
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Có 5 (58-85-56)
23/03Bạch Thủ 83
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 3 (32-23)
22/03Bạch Thủ 65
Lô nuôi: 71-34 (ngày 1)
ĐB: Tổng 0 (19-91)
21/03Bạch Thủ 90x2
Lô nuôi: 05-47 (ngày 3)
ĐB: Có 6 (06-60-69)
20/03Bạch Thủ 96
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Có 8 (48-84)
19/03Bạch Thủ 62
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 3 (35-33)
18/03Bạch Thủ 78
Lô nuôi: 08-79 (ngày 2)
ĐB: Đầu 1 - Đuôi 2 (12-16)
17/03Bạch Thủ 10
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 0 (07-70-04)
16/03Bạch Thủ 91
Lô nuôi: 40-67 (ngày 3)
ĐB: Có 5 (50-05)
15/03Bạch Thủ 06
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Tổng 7 (25-52)
14/03Bạch Thủ 37
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 8 (78-87-68)
13/03Bạch Thủ 06
Lô nuôi: 92-19 (ngày 1)
ĐB: Có 6 (46-64)
12/03Bạch Thủ 08
Lô nuôi: 72-46 (ngày 3)
ĐB: Có 1 (12-21)
11/03Bạch Thủ 37
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Đầu 6 - Đuôi 2 (62-52)
10/03Bạch Thủ 68
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 5 (56-65-35)
09/03Bạch Thủ 83
Lô nuôi: 17-90 (ngày 3)
ĐB: Có 7 (57-75)
08/03Bạch Thủ 34
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Tổng 3 (94-76)
07/03Bạch Thủ 69
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 9 (59-29)
06/03Bạch Thủ 19
Lô nuôi: 62-32 (ngày 3)
ĐB: Có 7 (79-97)
05/03Bạch Thủ 10
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Có 5 (05-50)
04/03Bạch Thủ 43
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Đầu 0 - Đuôi 9 (09-39)
03/03Bạch Thủ 45
Lô nuôi: 18-39 (ngày 1)
ĐB: Có 6 (46-64-36)
02/03Bạch Thủ 75
Lô nuôi: 67-12 (ngày 2)
ĐB: Có 4 (42-48)
01/03Bạch Thủ 45
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Tổng 1 (74-56)
29/02Bạch Thủ 59
Lô nuôi: 68-28 (ngày3)
ĐB: Có 2 (62-26-12)
28/02Bạch Thủ 84
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Có 4 (49-94)
27/02Bạch Thủ 10
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 9 (90-19)
26/02Bạch Thủ 37
Lô nuôi: 63-22 (ngày 1)
ĐB: Đầu 0 - Đuôi 9 (09-89)
25/02Bạch Thủ 15
Lô nuôi: 18-39 (ngày 3)
ĐB: Có 6 (46-64-36)
24/02Bạch Thủ 83
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Có 6 (63-36)
23/02Bạch Thủ 91
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Tổng 4 (86-68)
22/02Bạch Thủ 48
Lô nuôi: 23-35 (ngày 1)
ĐB: Có 5 (15-51-35)
21/02Bạch Thủ 80
Lô nuôi: 78-15 (ngày 1)
ĐB: Có 9 (39-93)
20/02Bạch Thủ 18
Lô nuôi: 61-21 (ngày 2)
ĐB: Có 4 (40-49)
19/02Bạch Thủ 32
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Đầu 5 - Đuôi 7 (57-55)
18/02Bạch Thủ 35
Lô nuôi: 83-03 (ngày 1)
ĐB: Có 9 (91-19-94)
17/02Bạch Thủ 37
Lô nuôi: 28-65 (ngày 3)
ĐB: Có 4 (42-46)
16/02Bạch Thủ 85
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Tổng 6 (51-60)
15/02Bạch Thủ 46x2
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 8 (38-83-84)
14/02Bạch Thủ 73
Lô nuôi: 66-21 (ngày 3)
ĐB: Có 8 (38-83)
13/02Bạch Thủ 57
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Có 4 (40-47)
12/02Bạch Thủ 80
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Đầu 7 - Đuôi 3 (71-73)
11/02Bạch Thủ 16
Lô nuôi: 65-72 (ngày 3)
ĐB: Có 2 (28-82-27)
10/02Bạch Thủ 04
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Có 5 (57-75)
09/02Bạch Thủ 60
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Tổng 5 (96-69)
08/02Bạch Thủ 81
Lô nuôi: 47-91x2 (ngày 1)
ĐB: Có 8 (38-83-84)
07/02Bạch Thủ 71
Lô nuôi: 87-19 (ngày 3)
ĐB: Có 2 (27-72)
06/02Bạch Thủ 96x2
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Có 8 (83-38)
05/02Bạch Thủ 67
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Đầu 9 - Đuôi 1 (91-71)
04/02Bạch Thủ 19
Lô nuôi: 69-28 (ngày 3)
ĐB: Có 2 (25-52-29)
03/02Bạch Thủ 87
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Có 5 (45-56)
02/02Bạch Thủ 96
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Chạm 5 (25-55)
01/02Bạch Thủ 04
Lô nuôi: 41-60 (ngày 2)
ĐB: Có 3 (38-83-32)
31/01Bạch Thủ 32
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 4 (47-74)
30/01Bạch Thủ 29
Lô nuôi: 46-34 (ngày 2)
ĐB: Có 3 (03-37)
29/01Bạch Thủ 57
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Đầu 9 - Đuôi 4 (93-94)
28/01Bạch Thủ 04
Lô nuôi: 14-68 (ngày 1)
ĐB: Có 9 (93-39-09)
23/01Bạch Thủ 56
Lô nuôi: 67-45 (ngày 3)
ĐB: Có 3 (35-53)
22/01Bạch Thủ 14
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Đầu 6 - Đuôi 2 (62-72)
21/01Bạch Thủ 69
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 7 (79-97-27)
20/01Bạch Thủ 27
Lô nuôi: 57-75 (ngày 3)
ĐB: Có 7 (76-67)
19/01Bạch Thủ 18
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Tổng 7 (25-43)
18/01Bạch Thủ 97
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 4 (42-24-40)
17/01Bạch Thủ 73
Lô nuôi: 68-32 (ngày 1)
ĐB: Có 3 (23-32)
16/01Bạch Thủ 74
Lô nuôi: 80-36 (ngày 3)
ĐB: Có 4 (48-84)
15/01Bạch Thủ 79
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Đầu 1 - Đuôi 0 (10-00)
14/01Bạch Thủ 14
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 8 (83-38-28)
13/01Bạch Thủ 62
Lô nuôi: 84-47 (ngày 2)
ĐB: Có 0 (10-01)
12/01Bạch Thủ 05
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Tổng 6 (97-06)
11/01Bạch Thủ 60
Lô nuôi: 68-95 (ngày 3)
ĐB: Có 8 (89-98-28)
10/01Bạch Thủ 75
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Có 2 (25-52)
09/01Bạch Thủ 38
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 8 (28-82)
08/01Bạch Thủ 28
Lô nuôi: 79-03x2 (ngày 1)
ĐB: Đầu 7 - Đuôi 5 (75-15)
07/01Bạch Thủ 74
Lô nuôi: 85-30 (ngày 1)
ĐB: Có 9 (90-09-92)
06/01Bạch Thủ 29
Lô nuôi: 72-64 (ngày 1)
ĐB: Có 1 (14-41)
05/01Bạch Thủ 50
Lô nuôi: 58-34 (ngày 3)
ĐB: Tổng 9 (45-54)
04/01Bạch Thủ 12
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 7 (87-78-27)
03/01Bạch Thủ 34
Lô nuôi: 58-34 (ngày 1)
ĐB: Có 6 (64-46)
02/01Bạch Thủ 14
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 6 (64-46)
01/01Bạch Thủ 75
Lô nuôi: 12-97 (ngày 1)
ĐB: Đầu 9 - Đuôi 5 (95-05)

newXem Thêm: XSMB 30 ngày

Khái niệm về lô đề bạch thủ

"Lô Đề" là khái niệm quá quen thuộc rồi và chắc chắn ai cũng biết và giải thích được, chúng ta chỉ cần giải nghĩa từ ghép của nó "Bạch Thủ" nhưng bạn sẽ phải tìm mỏi mắt vì chẳng có tài liệu chính thống hay quyển từ điển nào giải nghĩa lô đề bạch thủ là thế nào cả. Thực ra nó là "tiếng lóng" trong giới lô đề. Giống như tiếng lóng trong lĩnh vực khác. Bạn hiểu nghĩa của từ phang, phập, chịch...không? Chắc chắn là có rồi mà nó cũng chẳng xuất hiện trong từ điển nào cả.

Nói ngắn gọn chơi bạch thủ là kiểu chơi chỉ 1 lô, 1 đề duy nhất trong một kỳ quay thưởng xổ số. Bạch Thủ hay Độc Thủ cũng là 1, đây là hình thức chơi dành cho những người có cá tính mạnh, bản lĩnh hoặc dạng "tất tay" làm liều do bị dồn vào thế chân tường.

Ưu và nhược điểm của Độc Thủ Lô và Độc Thủ Đề

Lặn lội với số đề hơn chục năm chúng tôi nhận thấy rằng chơi Độc Thủ Lô và Độc Thủ Đề giống như chơi với dao vậy rất dễ đứt tay nhưng nó lại là món khoái khẩu những tay chơi mới. Điều này có thể lý giải như sau:

Ưu điểm: Chơi độc thủ bạn không phải chia sẻ vốn cho những cặp lô khác, do vậy nếu trúng bạn sẽ lãi "to", lãi nhiều hơn, cảm giác hưng phấn cao hơn. Ăn vụng một mình không phải chia cho thằng bạn tất nhiên là sẽ được ăn nhiều hơn rồi.

Nhược điểm: Dễ bị thua...cháy túi vì việc chỉ đánh 1 con tỷ lệ rủi ro rất cao thay vì bạn chia tỷ lệ rủi cho những cặp lô khác. Chơi song thủ hoặc chơi lô dàn còn tăng tỷ lệ trúng và hệ số an toàn lên cao hơn.

Nguy hiểm nhất là rủi ro về mặt tâm lý, chơi độc thủ rất dễ bị "tăng áp" hồi hộp....không phù hợp với người bệnh tim. Mà bạn biết đấy tâm lý là yếu tố trọng yếu trong bất cứ cuộc chơi nào. Tâm lý không vững thì bạn không thể đi tới đích được.

Soi cầu bạch thủ lô 8777
Soi cầu bạch thủ lô 8777

Nghiên cứu phương pháp soi lô bạch thủ hiệu quả

Trèo cao ngã đau, tham thì thâm. Đó là những thành ngữ mà bao đời nay vẫn đúng. Chơi dao sắc càng dễ đứt tay. Dốc túi vào lô đề bạch thủ đồng nghĩa bạn cũng nên chuẩn bị chăn mền ngủ ở những nơi gió lốc lạnh căm.

HIểu được điểm yếu điểm mạnh của đối phương rồi nhưng để chiến thắng bạn cần trang bị vũ khí cho mình, đó là những bí kíp soi cầu để không rơi phải tình thế dồn vào chân tường. Bạn không thể chiến đấu tay không được hoặc ít nhất bạn phải có võ, đồng nghĩa bạn cần phải nghiên cứu lấy một phương pháp soi cầu cực chuẩn thì bạn mới có thể chọn được những cặp lô đẹp, xác suất trúng cao, tỷ lệ rủi ro thấp để mà "xuống xác". 

Thật may mắn, nhờ cách mạng 4.0 hiện đã có rất nhiều công cụ hỗ trợ cho bạn soi cầu bạch thủ khá dễ dàng. Trong khuôn khổ bài viết này dudoanxsmb.com giới thiệu cho bạn công cụ được tạo ra bởi Rồng Bạch Kim 666 và Rong Bach Kim 999, bạn chỉ cần truy cập website rongbachkim.com để tham khảo chuyên gia rong bach kim chot so hom nay.

Để đỡ mất thời gian các bạn có thể lấy luôn cầu của rongbachkim được chốt hàng ngày, nếu không bạn phải biết cách kết hợp với công cụ thống kê của họ. Trong các thống kê đó các bạn cần đặc biệt lưu ý thống kê chu kỳ gan, thống kê tần suất lô tô, các cặp lô hay đi với nhau rong bach kim để đối chiếu với kết quả soi cầu của bạn. Với kinh nghiệm nhiều năm chúng tôi cho rằng công cụ soi cau Rong Bach Kim ViP là công cụ sử dụng để soi cầu lô chính xác nhất miền Bắc.

Nếu bạn không có thời gian nghiên cứu hãy cứ soạn tin nhắn VIP BTL gửi 8777 hoặc click đây để lấy những cặp số đẹp miền Bắc từ chuyên gia dudoanxsmb.com. Bạn cứ yên tâm bởi chúng tôi đã quá thuần thục với những dữ liệu từ RBK rồi.

Chiến thuật chơi lô đề bạch thủ chế ngự rủi ro giúp bạn chiến thắng

Hiểu được ưu và nhược điểm của cách chơi bạch thủ lô, bạch thủ đề và đã có cách thức chốt số thì việc vạch ra một chiến thuật chơi hợp lý trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Điểm mấu chốt đó là ta phải có những ý tưởng giảm tỷ lệ rủi ro và tăng thêm xác suất trúng bằng cách:

Giảm tỷ lệ rủi ro: Bạn chơi Bạch Thủ là để lãi to nhưng cũng đừng nên tham quá, hãy có phương án bọc lót hiệu quả. Chẳng hạn bạn chơi 100 điểm BTL 10, dĩ nhiên là bạn muốn ăn cả 8 triệu nhưng nếu trượt bạn mất 2,3tr. Vậy bạn nên lót 30 điểm vào 1 cặp khác để có thêm cơ hội "gỡ vốn" và đánh thêm 100k tiền đề bồi thêm 1 cô hội nhỏ. Ví dụ dễ hiểu, nếu bạn đi con đường độc đạo gặp thú dữ chặn đầu bạn chỉ có 1 con đường lùi và cơ may sống sót cực thấp nhưng nếu có nhiều ngã rẽ cơ hội thoát thân của bạn sẽ cao hơn. Hoặc thay vì đi một mình bạn đi cùng vài người bạn thì có rủi ro mấy thằng bạn đâu thể làm ngơ.

Tăng xác suất trúng: Nếu bạn không thích bọc lót như cách bên trên thì bạn buộc phải chơi nuôi (đồng nghĩa chia tỷ lệ rủi ro cho các ngày khác nhau). Theo thống kê thì lô trên 10 ngày chưa ra là gan và tỷ lệ những cặp số rơi vào gan diễn ra không thường xuyên, có nghĩa bạn đủ tiền nuôi 5 ngày thì cơ hội trúng của bạn tăng lên khá cao rồi đó. Để chơi được cách này thì bạn phải thuần thục cách "đóng khung" chơi theo cách gấp thếp và cách vào tiền hợp lý (khung 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày...).

Với những hiểu biết về Bạch Thủ Lô Đề trên đây hy vọng đã giúp được anh em phần nào!

Vũ Văn Hoá
Bút danh: Vũ Văn Hoá

Xin chào mọi người!

Tên tôi là Vũ Văn Hóa, sinh ngày 02/03/1980.

Tôi có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xổ số, lô đề, sổ mơ tại các đài lớn nhất miền Bắc và cả miền Trung lẫn miền Nam.

Hiện tôi đang là CEO tại website Dudoanxsmb.com - Trang Dự đoán XSMB online uy tín, chính xác nhất hôm nay.

Sở thích cá nhân: Đam mê bóng đá, nghe nhạc tiền chiến, thích tennis và các hoạt động thể thao điện tử khác.

Tìm tôi trên MXH:

 https://www.facebook.com/vuvanhoa139

 https://twitter.com/vuvanhoa139

 https://www.pinterest.com/vuvanhoa139/

 https://www.linkedin.com/in/vuvanhoa139/

Tin liên quan

XSMB Thứ 5 - Xổ số miền Bắc Thứ Năm hàng tuần - SXMB ngày T5

XSMB Thứ 5 - Xổ số miền Bắc Thứ Năm hàng tuần - SXMB ngày T5

Chuyên mục XSMB Thứ 5 sẽ thống kê lại kết quả xổ số miền Bắc Thứ Năm hàng tuần và ghi chép lại đẩy đủ các KQ SXMB ngày T5 để các bạn dễ dàng tra cứu

Chốt Song Thủ Lô miền Bắc - STL VIP hôm nay - 16/04/2020

Chốt Song Thủ Lô miền Bắc - STL VIP hôm nay - 16/04/2020

Dudoanxsmb.com chốt Song Thủ Lô Vip miền bắc hàng ngày tại đây. Các bạn có thể chơi STL nuôi khung 2 ngày hoặc 3 ngày tuỳ theo sở thích của mình

KQ XSMB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây

KQ XSMB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây

Chuyên mục KQ XSMB 30 ngày được coi như một cuốn sổ KQXSMB giúp độc giả hệ thống lại kết quả xổ số miền Bắc trong 30 kỳ quay gần đây nhất.

© 2012 dudoanxsmb.com. All Rights Reserved.