XSMB 30 ngày - Soi cầu dự đoán XSMB hôm nay - 30/01/2020

Thống kê dự đoán xsmb 30 ngày, tham khảo soi cầu xsmb chính xác nhất hôm nay 30/01/2020. Xem chi tiết kết quả soi cầu lô miền Bắc 90 ngày gần đây trúng hay trượt

Mỗi ngày dudoanxsbmb.com chốt số 2 dịch vụ Bạch Thủ Lô VIP và Song Thủ Lô VIP. Để tiện cho các bạn theo dõi phong độ chốt số miền Bắc chúng tôi thống kê xsmb 30 ngày minh bạch, đầy đủ ở bảng dưới đây. Cam kết chuẩn 100%, các bạn nhìn vào và tự quyết định có tham khảo dịch vụ soi cầu xsmb vip qua tổng đài của chúng tôi hay không. Chúc các bạn may mắn!

Dự đoán xsmb 30 ngày qua trúng con gì?

(Chú thích: Màu đỏ, bôi đậm là dự đoán trúng - x2 là ăn 2 nháy, tương tự là x3, x4…)

XSMB 30 Ngày

Bạch thủ VIPSong thủ VIP
30/01Lấy Số
Soạn VIP BTL gửi 8777
Lấy Số
Soạn VIP STL gửi 8777
29/01Bạch Thủ 57
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Đầu 9 - Đuôi 4 (93-94)
STL: 76-59
Lô Kép: 22-88
Lô Xiên: (45-63x2)(72-91)
28/01Bạch Thủ 04
Lô nuôi: 14-68 (ngày 1)
ĐB: Có 9 (93-39-09)
STL: 29-47
Lô Kép: 55-88
Lô Xiên: (49-62)(18-35)
23/01Bạch Thủ 56
Lô nuôi: 67-45 (ngày 3)
ĐB: Có 3 (35-53)
STL: 68-19
Lô Kép: 55-11
Lô Xiên: (43-94)(18-29)
22/01Bạch Thủ 14
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Đầu 6 - Đuôi 2 (62-72)
STL: 59-15
Lô Kép: 77-44
Lô Xiên: (27-94)(69-12)
21/01Bạch Thủ 69
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 7 (79-97-27)
STL: 36-98
Lô Kép: 66-77
Lô Xiên: (83-58)(30-76)
20/01Bạch Thủ 27
Lô nuôi: 57-75 (ngày 3)
ĐB: Có 7 (76-67)
STL: 59-12
Lô Kép: 55-33
Lô Xiên: 89-15
19/01Bạch Thủ 18
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Tổng 7 (25-43)
STL: 52-42
Lô Kép: 55-77
Lô Xiên: (84-14)(03-21x3)
18/01Bạch Thủ 97
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 4 (42-24-40)
STL: 14-26
Lô Kép: 66-44
Lô Xiên: 48-65
17/01Bạch Thủ 73
Lô nuôi: 68-32 (ngày 1)
ĐB: Có 3 (23-32)
STL: 86-41
Lô Kép: 77-22
Lô Xiên: 45-19-87
16/01Bạch Thủ 74
Lô nuôi: 80-36 (ngày 3)
ĐB: Có 4 (48-84)
STL: 81-50
Lô Kép: 66-33
Lô Xiên: (73-86)(93-62)
15/01Bạch Thủ 79
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Đầu 1 - Đuôi 0 (10-00)
STL: 78-97
Lô Kép: 77-44
Lô Xiên: (63-87)(59-25)
14/01Bạch Thủ 14
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 8 (83-38-28)
STL: 25-16
Lô Kép: 88-55
Lô Xiên: (32-05)(76-20)
13/01Bạch Thủ 62
Lô nuôi: 84-47 (ngày 2)
ĐB: Có 0 (10-01)
STL: 17-54
Lô Kép: 66-00
Lô Xiên: 94-36
12/01Bạch Thủ 05
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Tổng 6 (97-06)
STL: 81-10
Lô Kép: 66-00
Lô Xiên: (94-52)(46-21)
11/01Bạch Thủ 60
Lô nuôi: 68-95 (ngày 3)
ĐB: Có 8 (89-98-28)
STL: 43-21
Lô Kép: 99-44
Lô Xiên: (57-04)
10/01Bạch Thủ 75
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Có 2 (25-52)
STL: 38-09
Lô Kép: 55-33
Lô Xiên: (20-65-29)
09/01Bạch Thủ 38
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 8 (28-82)
STL: 03-07
Lô Kép: 88-33
Lô Xiên: (25-49)(37-15)
08/01Bạch Thủ 28
Lô nuôi: 79-03x2 (ngày 1)
ĐB: Đầu 7 - Đuôi 5 (75-15)
STL: 85-34
Lô Kép: 77-44
Lô Xiên: (22-16)(10-07)
07/01Bạch Thủ 74
Lô nuôi: 85-30 (ngày 1)
ĐB: Có 9 (90-09-92)
STL: 18-76
Lô Kép: 88-33
Lô Xiên: (20-04)(68-45)
06/01Bạch Thủ 29
Lô nuôi: 72-64 (ngày 1)
ĐB: Có 1 (14-41)
STL: 65-74
Lô Kép: 55-11
Lô Xiên: (85-18)
05/01Bạch Thủ 50
Lô nuôi: 58-34 (ngày 3)
ĐB: Tổng 9 (45-54)
STL: 53-42
Lô Kép: 77-44
Lô Xiên: (95-06)(98-46)
04/01Bạch Thủ 12
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 7 (87-78-27)
STL: 56-98
Lô Kép: 88-66
Lô Xiên: 33-58
03/01Bạch Thủ 34
Lô nuôi: 58-34 (ngày 1)
ĐB: Có 6 (64-46)
STL: 79-23
Lô Kép: 99-22
Lô Xiên: (08-81-47)
02/01Bạch Thủ 14
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 6 (64-46)
STL: 03-81
Lô Kép: 88-33
Lô Xiên: (60-40)(34-64)
01/01Bạch Thủ 75
Lô nuôi: 12-97 (ngày 1)
ĐB: Đầu 9 - Đuôi 5 (95-05)
STL: 08-63
Lô Kép: 88-33
Lô Xiên: (97-83)(60-45)
31/12Bạch Thủ 43
Lô nuôi: 64-19 (ngày 1)
ĐB: Có 2 (20-02-52)
STL: 50-86
Lô Kép: 99-44
Lô Xiên: (16-58)(42-18)
30/12Bạch Thủ 78
Lô nuôi: 83-46 (ngày 1)
ĐB: Có 5 (85-58)
STL: 46-25
Lô Kép: 11-88
Lô Xiên: (31-72)
29/12Bạch Thủ 74
Lô nuôi: 12-46 (ngày 3)
ĐB: Tổng 9 (72-27)
STL: 84-73
Lô Kép: 99-88
Lô Xiên: (09-74)(68-27)
28/12Bạch Thủ 28
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Có 4 (47-74-24)
STL: 72-87
Lô Kép: 11-55
Lô Xiên: (18-29)
27/12Bạch Thủ 94
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 8 (28-82)
STL: 62-20
Lô Kép: 66x2-33
Lô Xiên: (15-85-50)
26/12Bạch Thủ 89
Lô nuôi: 80-46 (ngày 3)
ĐB: Có 0 (50-05)
STL: 51-81
Lô Kép: 11-77
Lô Xiên: (69-54x3)(17-45)
25/12Bạch Thủ 52
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Đầu 7 - Đuôi 9 (79-76)
STL: 49-58
Lô Kép: 00-66
Lô Xiên: (97-67)(15-81)
24/12Bạch Thủ 29
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 5 (65-56-75)
STL: 07-67
Lô Kép: 77-55
Lô Xiên: (33-12)(95-87)
23/12Bạch Thủ 51
Lô nuôi: 69-14 (ngày 1)
ĐB: Có 7 (17-71)
STL: 75-34
Lô Kép: 77-55
Lô Xiên: 93-60
22/12Bạch Thủ 10
Lô nuôi: 23-53 (ngày 1)
ĐB: Tổng 1 (10-01-29)
STL: 25-52
Lô Kép: 99-66
Lô Xiên: (25-01)(16-52)
21/12Bạch Thủ 91x2
Lô nuôi: 12-67 (ngày 2)
ĐB: Có 0 (10-01-00)
STL: 68-29
Lô Kép: 00-66
Lô Xiên: 74-57
20/12Bạch Thủ 40
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 4 (48-84)
STL: 38-98
Lô Kép: 33-88x2
Lô Xiên: (62-84-19)
19/12Bạch Thủ 96
Lô nuôi: 78-27 (ngày 1)
ĐB: Có 0 (08-80)
STL: 15-57
Lô Kép: 66-88
Lô Xiên: (98-30)(71-19)
18/12Bạch Thủ 72
Lô nuôi: 30-87 (ngày 1)
ĐB: Đầu 1 - Đuôi 9 (19-16)
STL: 90-75
Lô Kép: 99-44
Lô Xiên: (89-40x2)(25-32)
17/12Bạch Thủ 25
Lô nuôi: 35-93 (ngày 3)
ĐB: Có 0 (20-02-60)
STL: 13-79
Lô Kép: 77-33
Lô Xiên: (87-34)(16-51)
16/12Bạch Thủ 56
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Có 5 (59-95)
STL: 83-81
Lô Kép: 11-44
Lô Xiên: 76-64
15/12Bạch Thủ 47
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Tổng 6 (79-97)
STL: 23-74
Lô Kép: 22-33-44
Lô Xiên: (06x2-81)(75-59)
14/12Bạch Thủ 78
Lô nuôi: 47-79 (ngày 2)
ĐB: Có 2 (28-82-26)
STL: 95-46
Lô Kép: 99-44
Lô Xiên: 29-56
13/12Bạch Thủ 31
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 0 (20-02)
STL: 08-45
Lô Kép: 33-44
Lô Xiên: (83-48-12)
12/12Bạch Thủ 36
Lô nuôi: 68-17 (ngày 3)
ĐB: Có 7 (17-71)
STL: 28-01x3
Lô Kép: 33-00
Lô Xiên: (89-54)(48-65)
11/12Bạch Thủ 96
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Đầu 1 - Đuôi 6 (16-06)
STL: 68-72
Lô Kép: 33-88
Lô Xiên: (56-21)(89-32)
10/12Bạch Thủ 27
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 0 (06-90-60)
STL: 80-93
Lô Kép: 77-66
Lô Xiên: (30-62)(59-25)
09/12Bạch Thủ 36x2
Lô nuôi: 57-83 (ngày 1)
ĐB: Có 5 (45-54)
STL: 92-61
Lô Kép: 55-00
Lô Xiên: 34-28
08/12Bạch Thủ 39x2
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Tổng 7 (79-97)
STL: 96-59
Lô Kép: 33-88-99
Lô Xiên: (07-31)(83-20)
07/12Bạch Thủ 58
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 8 (28-82-86)
STL: 02-49
Lô Kép: 33-66
Lô Xiên: 47-20
06/12Bạch Thủ 23
Lô nuôi: 33-61 (ngày 1)
ĐB: Có 1 (19-91)
STL: 89-54
Lô Kép: 77-44
Lô Xiên: 18-70-82
05/12Bạch Thủ 67
Lô nuôi: 38-87 (ngày 3)
ĐB: Có 6 (68-86)
STL: 07-93
Lô Kép: 55-88
Lô Xiên: (46-56)(17-00)
04/12Bạch Thủ 93
Lô nuôi: *** (ngày 2)
ĐB: Đầu 0 - Đuôi 9 (09-02)
STL: 12-48
Lô Kép: 55-33
Lô Xiên: (86-51)(03-75)
03/12Bạch Thủ 29
Lô nuôi: *** (ngày 1)
ĐB: Có 5 (15-51-35)
STL: 84-54
Lô Kép: 77-11
Lô Xiên: (49-17)(01-58)
02/12Bạch Thủ 47
Lô nuôi: 40-25 (ngày 1)
ĐB: Có 6 (60-06)
STL: 01-51
Lô Kép: 99-00
Lô Xiên: 81-64
01/12Bạch Thủ 17
Lô nuôi: 16-80x2 (ngày 1)
ĐB: Tổng 4 (77-04)
STL: 34-74
Lô Kép: 11-44-77
Lô Xiên: (98-69)(28-85)

newXem thống kê xsmb đủ 30 ngày: Thống kê xổ số miền Bắc

Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất

Thống kê xsmb ngày 30-1-2020
Thống kê xsmb ngày 30-1-2020

Xem lại KQXSMB ngày hôm qua 29-01-2020

Kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm qua 29-1-2020
Kết quả xổ số miền Bắc ngày hôm qua 29-1-2020

Quay thử XSMB giờ hoàng đạo hôm nay 30/01/2020

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay 30-1-2020
Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay 30-1-2020

Chia sẻ một số phương pháp soi cầu xsmb chính xác nhất

Không chỉ tư vấn dịch vụ soi cầu vip mb, công ty dudoanxsmb còn chia sẻ một số phương pháp soi cầu lô chính xác 100 được sưu tầm từ các cao thủ chốt số để lại nhờ đó giúp các bạn mới bước chân vào con đường lô đề thiếu kinh nghiệm và ít vốn có thể tham khảo để đưa những dự đoán cầu lô chuẩn hoàn toàn miễn phí.

Cách 1: Soi cầu lô đề miền Bắc bằng thống kê “Đầu câm , Đuôi câm”

Cách này được sử dụng khá nhiều, nó chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và xác suất lặp lại của các cặp số

Kinh nghiệm soi cầu miền Bắc dựa theo Đầu câm

 • Nếu câm đầu 9: Thì hôm sau sẽ dễ dàng ra con 90 hoặc con 95
 • Nếu hôm nay câm đầu 8: Thì hôm sau sẽ rất có thể ra con 89, con 80 hoặc 82
 • Nếu  như câm đầu 7: Thường thường sẽ về con 70, 71 hoặc 75 cho ngày hôm sau
 • Còn nếu như câm đầu 6: Khi đó, hôm sau có thể sẽ về con 63 hoặc con 61
 • Nếu như câm đầu 5: Thì hôm sau có thể về ngay con 55. 52 hoặc con 59
 • Nếu như câm đầu 4 thì dễ dàng hôm sau lại về con 40. 41 hoặc con 45
 • Câm đầu 3; Hôm sau dễ về 30. 31 hoặc 39
 • Khi câm đầu 2 thì hôm sau anh em nên đánh ngay con 21, 25 hoặc con 29
 • Còn nếu như câm đầu 1 thì khi đó đánh con 16. 17
 • Còn trường hợp câm đầu 0 thì khi đó nó hay về con 04. 06 hoặc 09

XSMB soi cầu khi gặp Đuôi câm thì đánh con gì?

Nếu như gặp đuôi câm thì anh em có thể tham khảo những con lô con đề theo chúng tôi gợi ý dưới đây:

 • Nếu như câm đuôi số 0 thì hôm nau có thể về con 20 hoặc con 80
 • Khi câm đuôi số 1 thì ngày hôm sau hay về con 21 hoặc con 41
 • Khi câm đuôi 2 thì đến hôm sau nhấy định đánh con 22. 52 hoặc 82
 • Khi mà hôm trước về câm đuôi 3 thì hôm sau anh em nên chơi ngay con 73 hoặc con 83 sẽ chắc thắng
 • nếu như câm đuôi 4 thì hôm say nên đánh con 64 hoặc con 84
 • Nếu như câm đuôi 5 thì hôm sau nên đánh con 55, 85 hoặc con 95 sẽ tăng tỷ lệ trúng lên cao
 • Còn khi mà câm đuôi 6 thì ngày hôm sau anh em nên chơi con 06, 16 hoặc con 56
 • Khi mà câm đuôi 7 thì bạn nen đánh con 17. 47 hoặc con 67
 • Và nếu như câm đuôi 8 thì hãy đánh ngay con 08. 18. 88
 • Đánh con 19.. 39. 59, 79 hôm nay nếu như ngày hôm trước đề về câm đuôi 9

soi cau xsmb vip

Soi cầu chuẩn miền Bắc nhờ thống kê 2 số cuối giả đặc biệt với giải 4 và giải 5

Giải 4 và giải 5 có 4 số, nếu đề về 55 và giải 4 hoặc giải 5 có số 55 trong các dãy số thì đánh 2 số còn lại ngày hôm sau. Xem những ví dụ dưới đây để hình dung rõ hơn bạn nhé:

 • Nếu giải 4 hoặc giải 5 có số 1255 thì số 12 sẽ là bạch thủ lô hôm sau
 • Nếu giải 4 hoặc giải năm có số 1559 thì số 19 sẽ là lô đẹp cho hôm sau
 • Nếu giải 4 hoặc 5 có số 5567 thì con 67 sẽ là số chốt ngày hôm sau

XSMB dự đoán dựa vào tần suất loto về 2- 3 nháy

Phương pháp chốt lô vip mb này dựa trên những kinh nghiệm soi cầu mb Rồng Bạch Kim và thống kê tần suất miền Bắc. Với cách này, anh em cần chọn ra được những bộ số đã về 2 hoặc 3 nháy của ngày hôm trước và nếu như những ngày hôm sau có những con lô liền kề của con đã về 2- 3 nháy đó thì chúng ra sẽ tiếp tục theo cầu này để có thể chơi và dành được chiến thắng về phần mình!

Ví dụ: Nếu hôm trước lô về 97 và về một lúc 2 nháy thì ngày hôm say sẽ về con 96. Thì căn cứ dựa trên kết quả của 2 ngày hôm trước, đến ngày thứ 3 thì anh em nên đánh ngay con 95 vì lúc này cầu lô đề đã ra theo dãy số nhỏ dần....

Soi cầu Bạch Thủ miền Bắc dựa trên kết quả giải 7.1 và giải 7.3

Đây là phương pháp soi cầu lô chính xác 100 được áp dụng trên nguyên lý của giải 7 để tìm ra sự vận hành và bắt đầu của cầu. Cách này anh em cần lưu ý đến giải 7.1 và giải 7.3 để bắt cầu chính xác nhất bao gồm: Giải 7 là giải được mở thưởng với 4 con số có 2 chữ số, có thể tạm hiểu là :

Ab, cd, gh, ml

Khi đó, bạn sẽ so sánh giữa 2 giải 7.1 và 7.3 theo công thức sau:

Để ý đến ab, và gh . Nếu b nhỏ hơn h thì ta chơi theo công thức: 0 (a+1) hoặc 0 (a+2)

Còn nếu b lớn hơn h thì ta chơi theo công thức 0 (b+1) hoặc 0 ( b+2)

Lấy ví dụ sau đây cho anh em dễ hiểu. Kết của xổ số ngày hôm qua về giải 7 với thứ tự các giải như sau:

15 – 47 – 62- 01

Khi đó, anh em sẽ chỉ quan tâm đến giải 7.1 và giải 7.3 và đưa ra kết luận dựa trên cách tính như sau dựa trên 2 con số: 15 và 62. Lúc này. 5 > 2 ( nghĩa là b lớn hơn h) thì anh em sẽ được con: 0(2+1) hoặc 0(2+2): Khi đó sẽ đánh con 03 hoặc 04.

Đó là trường hợp b lớn hơn h. So sánh và áp dụng cách tính trong từng trường hợp khác để có thể lựa chọn được những con lô con đề đẹp để đánh sao cho hợp lý và mang lại hiệu quả.

XSMB dự đoán cầu lô áp dụng quy luật cách ngày

Cách dự đoán cầu lô chỉ ra rằng, anh em cần theo dõi kết quả xổ số miền bắc xem hôm nay có con nào về 2 nháy thì cách 1 ngày sau nữa sẽ lại đánh lại chính nó hoặc đánh lộn đầu lộn đít kèm với số ngày cách ra thì sẽ dễ trúng hơn.

Ví dụ: Nếu ngày thức nhất có con 52 về 2 nháy. Thì 3 ngày sau bạn có thể đánh con 25, hoặc con 32, 35

Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc chính xác nhờ số đầu tiên của giải 6

Đây cũng là một trong những cách khá phổ biến để bạn có thể lựa chọn và chơi được những con số mang lại may mắn cho mình. Cách này phụ thuộc vào giải 6. Nếu số đầu tiên của giải 6 ngày hôm trước về có số 0 ở đầu tiên thì hôm sau rất dễ về 2 con số liền sau nó. Ví dụ giải 6 về 026 thì hôm sau sẽ rất dễ về con 26 hoặc 62. CHính vì thế, anh em nên để ý đến cầu này để soi cho chuẩn và chốt số lô đề chuẩn nhé!

Lịch Quay Thưởng Xổ Số Miền Bắc - Lịch dự đoán xsmb 30 ngày qua

 • XSMB Thứ 2: Hà Nội
 • XSMB Thứ 3: Quảng Ninh
 • XSMB Thứ 4: Bắc Ninh
 • XSMB Thứ 5: XSTD
 • XSMB Thứ 6: Hải Phòng
 • XSMB Thứ 7: Nam Định
 • XSMB Chủ Nhật: Thái Bình

XSMB 30 ngày còn rất nhiều phương pháp dự đoán xsmb nữa và sẽ cập nhật dần để anh em tham khảo. Chúc ae may mắn!

Type the title here

Type the text here

Tin liên quan

© 2014 dudoanxsmb.com. All Rights Reserved.